Celostátní výstava výletků gigantů a výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního 2021 – pozvánka na výstavu..

Vážení přátelé – chovatelé,

zveme vás touto cestou na Celostátní výstavu výletků gigantů a výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního 2021. Výstava proběhne dne 30.října 2021 ve výstavní hale v Újezdě u Brna.

Pořadatel výstavy:  Klub chovatelů holubů gigantů a ostatních výstavních holubů.

Dokumenty k výstavě:

Výstavní podmínky 2021

Přihláška na výstavu

Soutěž pro mladé chovatele v rámci 1.mezinárodní výstavy holubů Giant Homer

KLUB CHOVATELŮ GIGANTŮ A OSTATNÍCH VÝSTAVNÍCH HOLUBŮ VZNIKLÝCH NA BÁZI HOLUBA POŠTOVNÍHO

pořádá ve dnech 14. – 15. 1.2022 v rámci 1. mezinárodní výstavy holubů Giant Homer, která bude součástí výstavy Náš Chovatel na výstavišti v Lysé nad Labem soutěž pro mladé chovatele. Soutěž je rozdělena na soutěžní kategorie Mladých chovatelů a to na I. a II. stupeň. I. stupeň děti ve věku 6 až 11 let. II. stupeň děti ve věku 12 až 15 let. Soutěž bude probíhat u klubového stánku na vyhrazeném místě formou připravených písemných testů. Mladí chovatelé budou vybírat správné odpovědi na předepsaném testu v rozsahu 10 otázek I.stupeň a 15 otázek II.stupeň.

Testové otázky budou z oblasti chovu holubů se zaměřením na KLUB CHOVATELŮ GIGANTŮ A OSTATNÍCH VÝSTAVNÍCH HOLUBŮ VZNIKLÝCH NA BÁZI HOLUBA POŠTOVNÍHO. Tedy mohou vycházet z obecných znalostí a informací dostupných na webových stránkách klubu (http://www.gianthomerclub.cz/).

Doba možné účasti soutěžících na soutěži je od zahájení výstavy pro veřejnost od 14. 1.2022 do 11 hod. dne 15. 1. 2022.

Hodnocena budou první tři místa v každé kategorii. Hlavní cena v obou kategoriích je mobilní telefon (smartphone).

Vyhlášení výsledků a vítězů soutěže a předání cen proběhne dne 15. 1. 2021 ve 14 hodin. V případě nepřítomnosti vítěze soutěže na výstavišti bude cena předána individuálně po telefonické dohodě na ředitelství výstaviště Lysá nad Labem.

Ukázka rozsahu testových otázek:

1) Ve kterém roce byl založen Klub chovatelů holubů gigantů a ostatních výstavních holubů?

 1. a) v roce 2002 b) v roce 2005 c) v roce 2010

 2) K čemu byli využíváni poštovní holubi?

 1. a) snášení vajec b) doručování zpráv c) vystoupení v cirkuse

 3) Jaké základní části těla holuba znáš – vypiš je.

 4) Jak nazýváme samici holuba?

 1. a) holubnice b) holubí slepice c) holubice

 5) Jaká je země původu plemene holuba giganta?

 1. a) Německo b) Maďarsko c) Spojené státy americké (USA)

 6) Co je to výletek?

 1. a) starý holub b) mladý holub c) holubí vajíčko

 Těšíme se na vaší účast.

 

1.mezinárodní výstava holubů Giant Homer/1st International Giant Homer Pigeon Show

Plakát výstavy

http://www.odpocetcasu.cz/FgcjhlJ/

Vážení chovatelští přátele,

1. mezinárodní výstava holubů Giant Homer je připravena.  KLUB CHOVATELŮ GIGANTŮ A OSTATNÍCH VÝSTAVNÍCH HOLUBŮ VZNIKLÝCH NA BÁZI HOLUBA POŠTOVNÍHO se těší na vaší účast na této výstavě, která         bude součástí výstavy Náš Chovatel na výstavišti v Lysé nad Labem.

14.– 15. 1. 2022 na výstavišti v Lysé nad Labem v České republice.

Dear breeding friends,
The 1st International Pigeon Show Giant Homer is ready. CLUB OF GIGANT BREEDERS AND OTHER EXHIBITION PIGEONS BASED ON POST PIGGIES are looking forward to your participation in this exhibition, which will be part of the exhibition Our Breeder at the exhibition center in Lysá nad Labem.
14–15 January 2022 at the exhibition center in Lysá nad Labem in the Czech Republic.

Zveřejňujeme výstavní podmínky výstavy a přihlášku pro jednotlivé kluby a chovatele/We publish the exhibition conditions of the exhibition and the application for individual clubs and breeders.

Výstavní podmínky                                                                                   Exhibition conditions                 

Přihláška                                                                                                     Application

Zveřejňujeme základní podmínky výstavy pro jednotlivé kluby a chovatele/We publish the basic conditions of the exhibition for individual clubs and breeders.

 

Zveřejňujeme číslo účtu na které je možno zasílat jakoukoli částku na podporu a zajištění 1. mezinárodní výstavy holubů Giant Homer/We publish the account number to which any amount can be sent to support and secure the 1st International Giant Homer Pigeon Show.

číslo účtu: 2001969445/2010

IBAN:CZ79 2010 0000 0020 0196 9445 / AWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

Sledujte nás na Facebooku

https://www.facebook.com/groups/2858054651182649/?ref=share

 

Kalendář výstav 2021 – 2022

Kalendář doporučených výstav 2021 – 2020

 1. Celostátní výstava mladých 18. – 19. 9.2021 – Přerov.

   Změna termínu výstavy – celostátní výstava výletků.

 2. Celostátní výstava výletků Klubu chovatelů holubů Giant Homer a ostatních výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního v České republice – 29. – 30. 10. 2021 – Újezd u Brna. Součástí této výstavy je prodej holubů členů klubu.

 3. Celostátní výstava Chovatel 2021 19. – 20. 11. 2021 – Výstaviště Lysá nad Labem.

 4. Výstava drobného zvířectva Náš Chovatel 2021 – 15. – 16. 1. 2022 – Výstaviště Lysá nad Labem.Výstava je  spojená s 1.mezinárodní výstavou holubů Giant Homer a celostátní výstavou Klubu chovatelů holubů Giant Homer a ostatních výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního v České republice . Součástí této výstavy bude i prodejní stánek klubu s prodejem holubů členů klubu.

Kalendář výstav naleznete na webových stránkách ČSCH: http://www.cschdz.eu/kalendar-vystav.aspx

 

Ing.František Leifr

Vážení přátelé – chovatelé,

dnešním dnem vstupuje do pomyslné „Síně slávy“ našeho klubu přítel, kamarád Ing. František Leifr. Jako emeritní předseda Klubu chovatelů holubů Giant Homer a ostatních výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního v České republice je významnou osobností spojenou s chovem holubů Giant Homer. Byl u zrodu tohoto klubu, stál za rostoucí popularitou Gigantů v České republice a zásadním způsobem se podílel na propagaci, popularizaci a především na zkvalitnění tohoto plemene v České republice i za jejími hranicemi.  Za tím vším stála oddanost pro holubářství, odhodlanost dát chovatelům v České republice kvalitní jedince a tím posouvat Giganty chované v našich chovech na špičku v Evropě se schopností konkurovat zemi původu USA.  Celý článek

Oznámení vedení klubu.

Vážení chovatelé – přátele,

vedení klubu Klubu chovatelů holubů Giant Homer a ostatních výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního v České republice oznamuje, že dne 16.6.2021 naše řady navždy opustil ve věku nedožitých 82 let  přítel – kamarád Vladislav Dvořák.  Poslední rozloučení s Vláďou proběhne dne 21.6.2021 v Pohřební síni Staré Město v 14:30 hod.

Vláďa a František

Vláďo, děkujeme za krásné společné chovatelské zážitky.

Čest Tvojí památce.

Rady chovatelů – ochranný obal na holubí vejce

Vážení chovatelští přátele,

i přes nepříznivé počasí se blíží začátek nové odchovné sezóny na kterou se již všichni tolik těšíme. Právě pro tento čas Vám přinášíme článek chovatele gigantů z Polska, který může být ispirací i řešením pro situace, které jsme již všichni zažili a to promáčknutí skořápky, tedy vápenitého obalu vejce. Giganti jsou těžkými holuby a v některých případech nebývá skořápka dostatečně silná, aby odolala nasedání a unesla sedícího holuba. Věříme, že i další chovatelé se s námi všemi budou dělit o své zkušenosti a případná řešení, která budou pomáhat našim chovům.

Celý článek

Oznámení vedení klubu k placení členských příspěvků

Vážení členové klubu,
vedení klubu, Vás touto cestou informuje, že roční členský příspěvek ve výši 250,- Kč se z důvodu nekonání výstav bude posílat na klubový účet. Příspěvek prosím zašlete do konce měsíce února 2021.
Informace k platbě:

číslo účtu: 394240153/0800
pro identifikaci platby uveďte ve zprávě pro příjemce své jméno a příjmení.

S pozdravem výbor klubu.

Výstava gigantů v době omezení Covid – 19 – Horní Bříza

Vážení přátele,

dne 26. 11. 2020 proběhla v areálu ZO ČSCH Horní Bříza přehlídka holubů gigant. Přehlídka proběhla v souladu s vládními opatřeními vyhlášenými v ramci nouzového stavu a se stupněm rizika v protiepidemickém systému (PES). Této přehlídky se zúčastnili čtyři členové našeho klubu a jeden nečlen. Posuzovatelem přehlídky byl Ing. Aleš Bukovský MSc. Celkem bylo vystaveno 89 gigantů od pěti chovatelů a to:

př. Vladislav Píša nečlen klubu  vystavil               4 holubi  (97,96,…..)

př. Stanislav Vodička – člen klubu                          9 holubů  2×96…..)

př. Václav Švehla – člen klubu                                22 holubů (1×97,1×96, 5×95….)

př. Jaroslav Kohout – člen klubu                           30 holubů (1x 97,4×96,8×95….)

př. Vladimír Kuchynka – člen klubu                     24 holubů (2×97,4×96,2×95…. )

Celý článek