Tour de Maďarsko 2018

Dlouho jsem přemýšlel, jak tento příspěvek napsat o čem by měl vyprávět, na co by měl být zaměřen, čemu by se měl věnovat. Mohlo to být vyprávění o naší společné cestě za maďarskými přáteli – chovateli s chronologickým popisem cesty, přesným itinerářem návštěv chovatelů, navštívených míst s výčtem nakoupených nadějných mladých jedinců, příběhy z cest a podobně. Možná by to zaujalo velkou část čtenářů, ale rozhodl jsem se jinak a to cestu popsat na základě svých zážitků a prožitků. Už skutečnost, že jsem se mohl této cesty zúčastnit, mě natolik nadchla, že už dávno před odjezdem jsem vyhlížel den D. V den D jsem nemohl dospat a po cestě na Jih Čech jsem vyzvedl přítele Ondřeje a s ním vyrazil na místo srazu, kterým byl domov přítele Miloše. Tam jsme se společně setkali i s posledním členem výpravy a to s přítelem Jaroslavem. Po naložení transportních košů na holuby, prezentů a osobních věcí, jsme přes Rakousko vyrazili směr Maďarsko. Pro představu nabízím fotografii s nákladem.

Cesta báječně ubíhala a to nejen díky dvěma skvělým řidičům, ale i díky báječnému povídání o holubech. Musím přiznat, že pro mě jako začínajícího chovatele byla velice užitečná a přínosná. Především mě zaujaly příběhy z jednotlivých cest a taky nabité zkušenosti z nich. Tedy už cesta samotná byla pro mě velikým chovatelským zážitkem. Návštěva prvního chovatele v Maďarsku měla nádech drobného zklamání, protože chovatel samotný nebyl doma, ale ochotná snacha nás pustila dál a my si alespoň jako náplast mohli prohlédnout chov. Další návštěvy toho dne byli již za doprovodu navštíveného chovatele a mnohdy i za doprovodu manželek. Každá návštěva byla pro mě velice přínosnou, neboť jsem viděl velké množství chovaných jedinců a to jak dospělých, tak výletků, ale mohl jsem si i prohlédnout chovatelská zřízení, způsoby chovu a krmení a podobně. Déle jsme se setkávali s laskavostí a pohostinností chovatelů a jejich rodin. Skoro všechna ta milá setkání jsou zachycena na fotografiích v galerii. Nemalý podíl na úspěšnosti každé výpravy a to té současné i těch minulých má přítel Tonny, který žije v Maďarsku a pomáhá jak při plánování cesty, tak při komunikaci s Maďarskými přáteli – chovateli. Dále nám poskytuje zázemí v podobě svého domova, kde zůstávají zakoupení jedinci a hlavně připravuje báječná jídla, která po dlouhé cestě a před ní vždy přišla vhod. Rád bych touto cestou za nás všechny Tonnymu poděkoval za laskavost, péči a čas, který nám věnoval a věřím, že i v letošním roce a dalších letech bude.

Zleva doprava přítel: Miloš, Radek, Gyula, Tonny a Jaroslav.

Tour de Maďarsko je z mého pohledu úžasným chovatelským zážitkem, je to cesta poznání nových míst a přátelských lidí, kteří mají společného koníčka a to holubářství. Je to cesta velice náročná z pohledu vzdáleností a počtu navštívených chovatelů, kdy například druhý den jsme navštívili chovatele už skoro za tmy a přesto se nám plně věnoval. Je to cesta, na které jsem až později pochopil důvod, proč se moji přátelé divili a usmívali, když jsem jim na otázku: ˶Tak pro kolik holubů si jedeš ty? ˝ Odpověděl, že pro tři. Je to cesta, ze které jsem si přivezl nová přátelství, zážitky a 12 holubů.

Radek Hampl

Přátelská návštěva německého klubu – jednání o Evropské výstavě

Ve dnech 11. – 12.1.2019 na výstavišti v Lysé nad Labem proběhla výstava drobného zvířectva NÁŠ CHOVATEL spojená se Středočeskou výstavou drobného zvířectva a s celostátní výstavou klubu. V průběhu výstavy došlo k plánovanému setkání zástupců Německého klubu a představitelů klubu chovatelů holubů Giant Homer a ostatních výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního v České republice. V přátelské atmosféře byla probrána jednotlivá témata a to především spolupráce a vzájemná podpora na výstavách pořádaných jednotlivýmu kluby, standart giganta a především uspořádání Evropské výstavy gigantů. O podrobnostech a přípravách možné Evropské výstavy Vás budeme nadále informovat.

Výstava drobného zvířectva NÁŠ CHOVATEL 2019 – prodejní stánek klubu

Ve dnech 11. – 12.1.2019  na výstavišti v Lysé nad Labem proběhla výstava drobného zvířectva NÁŠ CHOVATEL spojená se Středočeskou výstavou drobného zvířectva a s celostátní výstavou klubu. Součástí této výstavy byl i prodejní a informační stánek klubu spojený s prodejem holubů členů Klubu chovatelů holubů Giant Homer a ostatních výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního v České republice. V tomto stánku návštěvníci výstavy a především chovatelé mohli doplnit své chovy kvalitními holubi z chovů členů klubu, ale i získat cenné zkušenosti z chovu. Získat informace o chodu a činnosti klubu, včetně možnosti přihlásit se do klubu. Tento stánek se stal místem přátelských setkáních chovatelů a to nejen tuzemských. Stánek navštívili i zahraniční chovatelé a to především z SRN, Polska a Slovenska. Přátelskou a pohodovou atmosféru prodejního stánku zachycují přiložené fotografie. Chovatelům a návštěvníkům děkujeme za zájem a návštěvu.

Slovo nového předsedy klubu.

Vážení přátelé, členové klubu chovatelů holubů gigantů a výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního.

 

V rámci změn ve výboru našeho klubu je potřebné krátkého komentáře. V prvé řadě je potřeba Františkovi Leifrovi za celé 16 leté předsedování klubu poděkovat. Byl velkou osobností, chovatelem, který dokázal pro giganta udělat skoro vše. Holub gigant (giant homer) se skutečně stal nepřehlédnutelným v našem holubářství. Franta byl hlavním organizátorem dovozu chovných holubů z USA a Maďarska. Byly to stovky holubů, které velkou měrou přispěli ke kvalitě současné. Bohužel odstoupení z pozice předsedy ale i člena klubu jsme si někteří představovali jinak. Ale člověk míní, ale život mění. Nezbývá než popřát příteli Leifrovi mnoho štěstí, zdraví v osobním, ale i profesním životě. Já jako nově zvolený předseda klubu Vás chci všechny ujistit, že udělám vše pro to, aby výbor navázal na to osvědčené, aby vztahy mezi námi byli přátelské a hlavně kamarádsky soutěživé. Celý náš koníček – holubaření a giganti jsou to hlavní, o co nám jde. Budu se snažit o další propagaci našich holubů a klubu. Věřím, že doplněný výbor o nového vzdělavatele klubu př. Skřivana a tandem s př. Ondrou Matoušem naším jednatelem bude úspěšný. Chtěl bych Vás nové ale i stávající členy klubu při této příležitosti požádat o větší výstavní aktivitu na klubových speciálkách. Ale chápu, že všechno něco stojí. Získání titulu Mistr klubu je nejvyšší ocenění a stojí za to o něj každý rok usilovat.  Taktéž naše webové stránky jsou nezastupitelnou formou a je potřeba je co nejvíce využívat. Závěrem mi dovolte, abych popřál k obhájení titulu MISR KLUBU za rok 2018 př. Ondrovi Matoušovi.  A Vám všem přeji kvalitní odchovy a pevné

zdraví.

 

Nashledanou v Újezdě u Brna.

 

 

 

                                                                                          Kohout Jaroslav

                                                                                           předseda klubu

Výstava drobného zvířectva NÁŠ CHOVATEL 2019 – celostátní výstava klubu – vítězové

Ve dnech 11. – 12.1.2019 na výstavišti v Lysé nad Labem proběhla výstava drobného zvířectva NÁŠ CHOVATEL spojená se Středočeskou výstavou drobného zvířectva a celostátní výstavou Klubu chovatelů holubů Giant Homer a ostatních výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního v České republice. Na výstavě bylo vystaveno celkem 154 gigantů a 6 Amerických výstavních holubů. Celý článek

Celostátní výstava Chovatel 2018

Ve dnech 23.-25.11.2018 se konala celostátní výstava drobného zvířectva Chovatel a to již tradičně na výstavišti v Lysé nad Labem. Na výstavě bylo vystaveno celkem 61 Gigantů a 6 Amerických výstavních holubů. Posuzovateli gigantů byli Ing. Petr Gajda, který posuzoval plemenný chov (modrý bělouš) přítele Mgr. Celý článek

Celostátní výstava výletků gigantů a výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního 2018 – čestné ceny a vyhlášení vítězů

V rámci celostátní výstavy výletků gigantů a výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního byly uděleny čestné ceny v jednotlivých barevných rázech. Zveřejňujeme touto cestou vybrané holuby a fotografie z udílení pohárů pro vítěze. Závěrem celostátní výstavy jednatel klubu přítel Mgr. Ondřej Matouš vyhodnotil výstavu a poděkoval pořadatelům za příkladné zajitění výstavních prostor a celé výstavy.

Celý článek

Celostátní výstava výletků gigantů a výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního 2018 – výsledky výstavy.

Dne 20.10.2018 proběhla druhá část speciální výstavy klubu a to výstava pro chovatele a širokou veřejnost, která probíhala v době od 9:00 do 11:30 hodin. Výstava se těšila přiměřenému zájmu a to nejen o vystavované a oceněné holubi, ale i o prodejné holubi členů klubu.Již zcela tradiční jsou návštěvy chovatelů z Polska a Slovenska. Celý článek