Celostátní výstava Chovatel 2021

Ve dnech 19. – 20. listopadu 2021, na výstavišti v Lysé nad Labem se konala Celostátní výstava Chovatel 2021. V rámci této výstavy byly vytaveny dva plemenné chovy přítele Mgr. Ondřeje Matouše a to v barevných a kresebných rázech bílý a modrý bělouš. V plemenném chovu byl udělen i titul Šampiona České republiky, který získala 0.1 modrý bělouš. Celkově bylo vystaveno 53 Gigantů v barevných a kresebných rázech modrý pruhový, modrý bělouš, bílý, černý, červený, modrý kapratý a hnědý kapratý. Dále bylo vystaveno 9 Amerických výstavních holubů. Posuzovatelem Gigantů byl přítel Pavel Wieder a posuzovatelem Amerických výstavních holubů byl přítel Jiří Kristek. Děkujeme touto cestou všem chovatelům, kteří prezentovali klub na této výstavě i přes zpřísněná protiepidemická opatření.

Průvodce výstavou(katalog)

Celostátní výstava výletků gigantů a výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního 2021 – předávání cen a průběžné pořadí o mistra klubu..

Vážení chovatelé,

vyvrcholením Celostátní výstavy výletků gigantů a výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního 2021 bylo předávání cen. Této slavnostní události se zhostili předseda klubu přítel Jaroslav Kohout a jednatel klubu přítel Mgr. Ondřej Matouš. Ti celou výstavu zhodnotili a předali ceny úspěšným chovatelům. Děkujeme touto cestou všem, kteří se na přípravě a průběhu celé výstavy podíleli, posuzovatelskému sboru a všem chovatelům, kteří v této složité době své holubi vystavili a prezentovali tak své chovy a práci celého klubu. Se všemi se těšíme v Újezdu u Brna naviděnou v příštím roce 2022. Níže zveřejňujeme průběžné poradí klubové soutěže o mistra klubu.

Průběžné pořadí o mistra klubu

Celý článek

Celostátní výstava výletků gigantů a výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního 2021 – šampióni výstavy..

Vážení přátelé – chovatelé,

přinášíme vám touto cestou holubi, kteří se stali grand šampiony a šampiony  výstavy ve svých barevných a kresebných rázech.  Dále zveřejňujeme průvodce( katalog) výstavy s oceněním holubů. Grand šampioni a šampioni výstavy vzešli z výběru posuzovatelského sboru při tradičním rozstřelu. Grand šampionem se stal 1.0 modrá kapratá přítele MVDr. Miloše Hegera a grand šampionkou 0.1 se stala modrá bělouš přítele Mgr. Onřeje Matouše. Všem vítězům gratulujeme.

Průvodce (katalog) celostátní výstavou výletků gigantů a výstavních holubů 2021

Celý článek

Celostátní výstava výletků gigantů a výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního 2021 – čestné ceny a výběr holubů.

Ve dnech 29 – 30.10.2021 ve vystavní hale v Újezdě u Brna proběhla tradiční celostátní výstava výletků holubů gigantů a ostatních výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního. Přinášíme vám touto cestou holubi, kteří získali čestné ceny ve svých barevných a kresebných rázech a dále výběr holubů s velmi dobrým oceněním. Již brzy se můžete těšit na zveřejnění katalogu z výstavy s oceněním holubů a především na fotografie s jednotlivými šampiony výstavy.

Celý článek

Celostátní výstava výletků gigantů a výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního 2021 – posuzování a výběr šampionů.

Dne 29.10.2021 ve vystavní hale v Újezdě u Brna proběhlo tradiční posuzování výletků holubů v rámci celostátní výstavy výletků holubů gigantů a ostatních výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního. Posuzovatelský sbor byl složen z posuzovatelů a to př.Pavla Wiedera, Jana Baláše, Ing. Miroslava Votruby, Romana Kučery a  Mgr. Alexandra Veselého. Ti se zhostili posouzení celkem 192 gigantů a 32 amerických výstavních holubů. Výstavu obsadilo celkem 19 chovatelů z České republiky, Slovenska a Polska. Nedílnou součástí posuzování je tradičně výběr nejlepších holubů výstavy v jednotlivých barevných a kresebných rázech a výběr šampionů výstavy. Tento akt probíhá za přítomnosti chovatelů, pro které je velkou chovatelskou zkušeností sledovat výběr a obhajobu výběru posuzovatelů jednotlivých nejlepších holubů výstavy.

Plakát vyletci 2021

Celý článek

Celostátní výstava výletků gigantů a výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního 2021 – pozvánka na výstavu..

Vážení přátelé – chovatelé,

zveme vás touto cestou na Celostátní výstavu výletků gigantů a výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního 2021. Výstava proběhne dne 30.října 2021 ve výstavní hale v Újezdě u Brna.

Pořadatel výstavy:  Klub chovatelů holubů gigantů a ostatních výstavních holubů.

Dokumenty k výstavě:

Výstavní podmínky 2021

Přihláška na výstavu

Soutěž pro mladé chovatele v rámci 1.mezinárodní výstavy holubů Giant Homer

KLUB CHOVATELŮ GIGANTŮ A OSTATNÍCH VÝSTAVNÍCH HOLUBŮ VZNIKLÝCH NA BÁZI HOLUBA POŠTOVNÍHO

pořádá ve dnech 14. – 15. 1.2022 v rámci 1. mezinárodní výstavy holubů Giant Homer, která bude součástí výstavy Náš Chovatel na výstavišti v Lysé nad Labem soutěž pro mladé chovatele. Soutěž je rozdělena na soutěžní kategorie Mladých chovatelů a to na I. a II. stupeň. I. stupeň děti ve věku 6 až 11 let. II. stupeň děti ve věku 12 až 15 let. Soutěž bude probíhat u klubového stánku na vyhrazeném místě formou připravených písemných testů. Mladí chovatelé budou vybírat správné odpovědi na předepsaném testu v rozsahu 10 otázek I.stupeň a 15 otázek II.stupeň.

Testové otázky budou z oblasti chovu holubů se zaměřením na KLUB CHOVATELŮ GIGANTŮ A OSTATNÍCH VÝSTAVNÍCH HOLUBŮ VZNIKLÝCH NA BÁZI HOLUBA POŠTOVNÍHO. Tedy mohou vycházet z obecných znalostí a informací dostupných na webových stránkách klubu (http://www.gianthomerclub.cz/).

Doba možné účasti soutěžících na soutěži je od zahájení výstavy pro veřejnost od 14. 1.2022 do 11 hod. dne 15. 1. 2022.

Hodnocena budou první tři místa v každé kategorii. Hlavní cena v obou kategoriích je mobilní telefon (smartphone).

Vyhlášení výsledků a vítězů soutěže a předání cen proběhne dne 15. 1. 2021 ve 14 hodin. V případě nepřítomnosti vítěze soutěže na výstavišti bude cena předána individuálně po telefonické dohodě na ředitelství výstaviště Lysá nad Labem.

Ukázka rozsahu testových otázek:

1) Ve kterém roce byl založen Klub chovatelů holubů gigantů a ostatních výstavních holubů?

 1. a) v roce 2002 b) v roce 2005 c) v roce 2010

 2) K čemu byli využíváni poštovní holubi?

 1. a) snášení vajec b) doručování zpráv c) vystoupení v cirkuse

 3) Jaké základní části těla holuba znáš – vypiš je.

 4) Jak nazýváme samici holuba?

 1. a) holubnice b) holubí slepice c) holubice

 5) Jaká je země původu plemene holuba giganta?

 1. a) Německo b) Maďarsko c) Spojené státy americké (USA)

 6) Co je to výletek?

 1. a) starý holub b) mladý holub c) holubí vajíčko

 Těšíme se na vaší účast.

 

1.mezinárodní výstava holubů Giant Homer/1st International Giant Homer Pigeon Show

Plakát výstavy

http://www.odpocetcasu.cz/FgcjhlJ/

Vážení chovatelští přátele,

1. mezinárodní výstava holubů Giant Homer je připravena.  KLUB CHOVATELŮ GIGANTŮ A OSTATNÍCH VÝSTAVNÍCH HOLUBŮ VZNIKLÝCH NA BÁZI HOLUBA POŠTOVNÍHO se těší na vaší účast na této výstavě, která         bude součástí výstavy Náš Chovatel na výstavišti v Lysé nad Labem.

14.– 15. 1. 2022 na výstavišti v Lysé nad Labem v České republice.

Dear breeding friends,
The 1st International Pigeon Show Giant Homer is ready. CLUB OF GIGANT BREEDERS AND OTHER EXHIBITION PIGEONS BASED ON POST PIGGIES are looking forward to your participation in this exhibition, which will be part of the exhibition Our Breeder at the exhibition center in Lysá nad Labem.
14–15 January 2022 at the exhibition center in Lysá nad Labem in the Czech Republic.

Zveřejňujeme výstavní podmínky výstavy a přihlášku pro jednotlivé kluby a chovatele/We publish the exhibition conditions of the exhibition and the application for individual clubs and breeders.

Výstavní podmínky                                                                                   Exhibition conditions                 

Přihláška                                                                                                     Application

Zveřejňujeme základní podmínky výstavy pro jednotlivé kluby a chovatele/We publish the basic conditions of the exhibition for individual clubs and breeders.

 

Zveřejňujeme číslo účtu na které je možno zasílat jakoukoli částku na podporu a zajištění 1. mezinárodní výstavy holubů Giant Homer/We publish the account number to which any amount can be sent to support and secure the 1st International Giant Homer Pigeon Show.

číslo účtu: 2001969445/2010

IBAN:CZ79 2010 0000 0020 0196 9445 / AWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

Sledujte nás na Facebooku

https://www.facebook.com/groups/2858054651182649/?ref=share

 

Kalendář výstav 2021 – 2022

Kalendář doporučených výstav 2021 – 2020

 1. Celostátní výstava mladých 18. – 19. 9.2021 – Přerov.

   Změna termínu výstavy – celostátní výstava výletků.

 2. Celostátní výstava výletků Klubu chovatelů holubů Giant Homer a ostatních výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního v České republice – 29. – 30. 10. 2021 – Újezd u Brna. Součástí této výstavy je prodej holubů členů klubu.

 3. Celostátní výstava Chovatel 2021 19. – 20. 11. 2021 – Výstaviště Lysá nad Labem.

 4. Výstava drobného zvířectva Náš Chovatel 2021 – 15. – 16. 1. 2022 – Výstaviště Lysá nad Labem.Výstava je  spojená s 1.mezinárodní výstavou holubů Giant Homer a celostátní výstavou Klubu chovatelů holubů Giant Homer a ostatních výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního v České republice . Součástí této výstavy bude i prodejní stánek klubu s prodejem holubů členů klubu.

Kalendář výstav naleznete na webových stránkách ČSCH: http://www.cschdz.eu/kalendar-vystav.aspx