Mezinárodní výstava gigantů – Lysá nad Labem 2022 v měsíčníku Chovatel 6/2022

Vážení přátelé chovatelé,

zveřejňujeme touto cestou článek otištěný v měsíčníku Českého svazu chovatelů 6/2022. Článek je členům našeho klubu odměnou za přípravu a organizaci významné chovatelské události. Rádi bychom poděkovali pořadateli výstavy, výstavišti Lysá nad Labem a autorovi článku Mgr. Bc. Alexandrovi Veselému.

chov06X22 – 02-06 giganti

Kalendář doporučených výstav pro výstavní sezónu 2022

Vážení přátelé chovatelé,

Klub chovatelů holubů Giant Homer a ostatních výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního v České republice zveřejňuje tradiční Kalendář doporučených výstav pro výstavní sezónu 2022.

1) Celostátní výstava mláďat: 17. – 18.9.2022 – Přerov.

2) Celostátní speciální výstava výletků Klubu chovatelů holubů Giant Homer a ostatních výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního v České republice: 28. – 29. 10.2022 – Újezd u Brna.

3) Celostátní výstava Chovatel: 18. – 19.11.2022 – výstaviště Lysá nad Labem.

4) 2.mezinárodní výstava holubů Giant Homer: 17. – 18.12.2022 – Spolková republika Německo(SRN) – místo konání bude upřesněno.

5) Mezinárodní výstava: 17. – 18.12.2022 – Kielce (Polsko) náhrada za Evropskou výstavu.

6) Celostátní speciální výstava Klubu chovatelů holubů Giant Homer a ostatních výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního v České republice, která se koná v rámci středočeské výstavy Náš chovatel: 13. – 14.1.2023

Červeně označené výstavy jsou započítány do soutěže o ,, Mistra klubu”.

Aktualizovaný seznam výstav v České republice naleznete na webových stránkách Českého svazu chovatelů: http://www.cschdz.eu/kalendar-vystav.aspx

 

Analytika webových stránek klubu za rok 2021

Vážení přátelé – chovatelé,

přinášíme vám touto cestou základní analýzu webových stránek Klubu chovatelů holubů Giant Homer a ostatních výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního v České republice. V rámci tohoto analytického nástroje je možné průběžně sledovat a vyhodnocovat například počet návštěv stránek, země ze kterých jsou stránky navštěvovány nejčastěji, nejvíce navštěvované příspěvky a jednotlivé části webových stránek. Za rok 2021 bylo na našem vebu zobrazeno 31.444 stránek, pravidelně se vrátilo 3.580 uživatelů, 3.475  nových uživatelů z 51 zemí a mezi nejnavštěvovanější stránky patří tradičně fotogalerie holoubat členů klubu. Detailní náhledy najdete v přiložených souborech ve formátu PDF a náhledy ve fotogalerii.

Děkujeme vám všem za podporu. Těšíme se na další návštěvy.

Analytics Všechny údaje o webu Přehled publika 20210101-20211231

Analytics Všechny údaje o webu Stránky 20210101-20211231

Analytics Všechny údaje o webu Lokalita 20210101-20211231

Oznámení vedení klubu.

Vážení přátelé – chovatelé,

vedení klubu hovatelů holubů Giant Homer a ostatních výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního v České republice oznamuje, že došlo k rozšíření a změně pravidel soutěže o Mistra klubu.

Tato soutěž je od chovné sezóny 2022 rozšířena o soutěž Mistra klubu amerických výstavních holubů (American show racer).

Došlo ke změně pravidel v bodě 1. Pravidla, kdy pro americké výstavní holuby byl stanoven počet započtených nejlépe hodnocených holubů na 6.

1. Pravidla

  • každý člen klubu může obeslat dvě speciální výstavy vyhlášené klubem neomezeným počtem holubů
  • do soutěže je započteno 8 nejlépe hodnocených holubů chovatele bez rozdílu barevných rázů
  • do soutěže je započteno 6 nejlepe hodnocených holubů chovatele bez rozdílu barevných rázů – platí pro Americké výstavní holuby (American show racer)
  • součet bodů z dvou speciálních výstav tvoří konečné pořadí o mistra klubu pro rok

 

Přejeme všem chovatelů úspěšný start do chovné sezóny 2022 – Vedení klubu.

 

Soutěž o mistra klubu 2021

Vážení přátelé – chovatelé,

po roční odmlce soutěže o mistra klubu hovatelů holubů Giant Homer a ostatních výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního v České republice, která byla způsobena pandemickou situací v souvislosti s Covid – 19, vám přinášíme výsledky za soutěžní sezónu 2021. Mistrem klubu se stal Mgr. Ondřej Matouš.

Vítězi gratulujeme

Mistr klubu 2021

1.mezinárodní výstava holubů Giant Homer 14. – 15. ledna 2022 v Lysé nad Labem ČR – šampióni výstavy.

Vážení přátelé chovatelé,

Klub chovatelů holubů Giant Homer a ostatních výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního v České republice, vám touto cestou přináší fotografie holubů, kteří získali v rámci 1.mezinárodní výstavy holubů Giant Homer v České republice titul šampion výstavy. Posuzovatelský sbor ve složení Pavel Wieder, Ing. Miroslav Kroft, Roman Kučera, Ing. Petr Gajda a Jan Baláš, kterým patří poděkování za posouzení holubů a společnou volbu šampionů  1.mezinárodní výstavy holubů Giant Homer v České republice. Všem vítězům gratulujeme.

Grand šampioni mezinárodní výstavy:

1.0 mandlový (almond) Mgr. Ondřej Matouš

    0.1 modrý pruhový (Blue Bar) Radek Hampl     

   

Šampioni mezinárodní výstavy       

Šampion modrý pruhový (Blue Bar) Radek Hampl                                                                                                                                                                                                                                                                       

Šampion modrý kapratý (Blue Check) Mgr. Ondřej Matouš

Šampion ostatní kapratí (Cream, Brown, Indigo) Václav Švehla                                                                                                                  

Šampion bělouš (Blue Grizzle) Mgr. Ondřej Matouš

Šampion plnobarevný (Recessive Red,Black,Yellow) Alexander Hallasch                                                                                             

Šampion plnobarevný (Recessive Red,Black,Yellow) Miroslav Kajuk

Šampion ostatní (Tiger Grizzle, Almond, Black Splasch, Andalusian) Ing. Josef Albrecht

Celý článek

1.mezinárodní výstava holubů Giant Homer 14. – 15. ledna 2022 v Lysé nad Labem ČR – dětská soutěž pro Mladé chovatele -vítězové

Vážení přátelé chovatelé,

v rámci 1.mezinárodní výstavy holubů Giant Homer 14. – 15. ledna 2022 v Lysé nad Labem ČR – v rámci doprovodného programu proběhla dětská soutěž pro Mladé chovatele. Soutěž byla připravena pro dvě kategorie a to:

– kategorie I. děti ve věku 6 – 11 let,

– kategorie II. děti ve věku 12 – 15 let.

Okruh soutěžních otázek byl zaměřen na chov holubů obecně a na Klub chovatelů holubů Giant Homer a ostatních výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního v České republice.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem dětem, které se soutěže zúčastnili a poblahopřáli vítězům v obou kategoriích. Hodnocena byla první tři místa v každé kategorii a drobný dárek si za účast odnesl každý soutěžící.

kategorie I. Martin Peltan, Lysá nad Labem

kategorie II. Barbora Šubrtová, Třebestovice.

Vitěznou cenou v obou kategoriích byl smartfon Samsung Galaxy A 40.

Cenu vítězi předal předseda klubu pan Jaroslav Kohout.

 

 

1.mezinárodní výstava holubů Giant Homer 14. – 15. ledna 2022 v Lysé nad Labem ČR – průvodce výstavou (katalog)

Vážení přátele chovatelé,

zveřejňujeme průvodce výstavou (katalog) Náš chovatel 2022, jejíž součástí byla 1.mezinárodní výstava holubů Giant Homer v České republice. Připravili jsme pro vás průvodce(katalog) z celé výstavy a dílčí část věnovanou holubům Giant Homer.

   Kompletní průvodce výstavou (katalog)             

Dílčí průvodce výstavy holubů Giant Homer (katalog)