Celostátní výstava výletků gigantů a výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního – udělení čestných uznání.

Součástí celostátní výstavy byl i společenský večer členů klubu na kterém byla předána čestná uznání členům klubu. Čestná uznání udělil Český svaz chovatelů – Ústřední chovatelská komice holubů za rozvoj a propagaci chovu gigantů. Čestná uznání byla předána v rámci společenského večera členů klubu příteli Mgr. Ondřeji Matoušovi a příteli Ing. Josefu Albrechtovi. Následně druhý den bylo Čestné uznání předáno příteli Ing. Františku Leifrovi. Všem oceněným gratulujeme.