Celostátní výstava výletků gigantů a výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního – zaklecování a posuzování.

Dne 27.10.2017 proběhla první část speciální výstavy klubu a to zaklecování holubů a následné posouzení. Výstavní výbor byl složen z členů klubu a to přátel Ing. Františka Leifra, Mgr.Ondřeje Matouše, Václava Richtra, Jaroslava Kohouta a Ing. Josefa Albrechta.

Výstava byla tradičně uspořádána ve výstavní hale v Újezdě u Brna. Hala byla na výstavu skvěle připravená, což přispělo k hladkému průběhu zaklecování holubů, celému průběhu posuzování i celého výstavního dne. Součástí výstavy byl i trh spojený prodejem holubů členů klubu. Posuzovatelský sbor byl složen z Pavla Wiedera, Jiřího Popeleka DiS, Luďka Pokorného, Ing. Miroslava Otruby, Ing. Petra Gajdy a Mgr. Bc. Alexandra Veselého. Průběh celého posuzování byl hladký a ničím nerušený a po ukončení základní části dospěl k vrcholu, kterého se zaujetím zúčastnili všichni vystavující a celý posuzovatelský sbor. Tímto vrcholem je vyhodnocení a takzvaný rozstřel o nejlepší výletky chovné sezóny 2017 v jednotlivých barvách a barevných rázech a konečným výběrem šampionů výstavy klubu. V této části každý s pozuvovatelů vybíra nejlepšího výletka jím posuzovaného barevného  a tím i finalistu o nejlepší 1.0 a 0.1 výstavy. Závěrem celého soutěžního klání je společný výběr posuzovatelského sboru šámpionky a šampiona výstavy. O výsledcích a průběhu výstavního dne Vás budeme informovat v dalším příspěvku.