Cesty k chovatelům – cesta 1. Ing. Josef Albrecht

V době příprav na chovnou sezónu 2018 jsem měl plánovanou služební cestu do Brna. Jihomoravský kraj je chovu gigantů zaslíbený a to nejen pravidelným pořádáním speciální klubové výstavy výletků v Újezdě u Brna, která je vždy organizačně skvěle připravena, ale i počtem chovatelů gigantů a ostatních výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního. Pro svou cestu k chovateli jsem si vybral jednoho z předních, úspěšných členů klubu a to člena vedení klubu Ing. Josefa Albrechta.

Už z telefonního hovoru byla cítit dobrosrdečnost a přívětivost a tak jsem se na cestu velice těšil. V odpoledních hodinách jsem se z Brna vydal do Ivanovic na Hané, kde jsem zanedlouho zastavil před Josefovým domem. Po krátkém uvítání jsme šli navštívit Josefův chovatelský areál, který má na zahradě za svým domem. Už po krátké chvíli návštěvy bylo patrné, že je celé zařízení velice vhodně a vkusně koncipováno pro chov gigantů. Chovatelské zařízení se skládalo z přiměřeně prostorné odchovné komory s velikostně ideálními chovnými budníky, prostorné komory pro výletky, kdy na obě tato zařízení navazovala veliká voliéra. Zařízení včetně voliér byla od sebe oddělena tak, aby probíhal jak nerušený odchov mladých, tak i nerušený vývoj mladých jedinců. K této dominantě chovatelského zařízení patřili ještě venkovní odchovné boxy pro jeden pár, karanténa a výstavní klece. Na každém kroku bylo znát, že je dodržována zoohygiena chovu a to v maximální míře. Bez nadsázky lze říct, že Josefovi holubi převážně v barevném a kresebným rázu modřý pruhový a modrý bělouš jsou jako v bavlnce. Samozřejmostí bylo kvalitní krmivo a používané doplňky. Při prohlídce zařízení i holubů jsme si povídali o zkušenostech nejenom s chovem, ale i s nákupem nových vhodných jedinců. Když si Josef vzal do ruky vybraného holuba, tak znal jeho příběh jeho historii a pamatoval si i úspěchy jeho potomstva. Byl jsem velice mile překvapen vyrovnaností chovných jedinců a celého chovu a pochopil jsem, že se za tímto úspěchem skrývá poctivá chovatelská práce a to nejen s holubi, ale i s ostatními chovateli. Vzhledem k tomu, že byla brzy tma, tak jsem pořídil pár fotografií a přijal pozvání na krátké posezení spojené s občerstvením. Josef mě zavedl do svého domu a to přímo do svého království (trucovny), která byla místem odpočinku a místem pro prezentaci chovatelských úspěchů a to nejen spojených s chovem gigantů. Byla zde ocenění z mezinárodních, národních, speciálních a regionálních výstav, kdy se Josef umisťuje se svými holubi vždy na předních místech. Náš rozhovor byl velice příjemným vyvrcholením mé návštěvy. Josef pravidelně navštěvuje nebo je navštěvován kolegy chovateli ze stejného regionu a celé republiky. Podílí se na přípravě a realizaci klubových a regionálních výstav. Popravdě bych si s Josefem mohl povídat celé dny a ani zdaleka bych nevyčerpal tuto studnici chovatelských zkušeností a vstřícnosti. Na závěr bych Josefovi popřár mnoho zdaru a dalších chovatelských úspěchů a poděkoval za příjemný a přínosný chovatelský zážitek.

Radek Hampl