Cesty k chovatelům – cesta 2. Jan Palm

Cílem mé další cesty k chovateli byla obec Hať, která se nachází v okrese Opava v Moravskoslezském kraji. Žije zde přibližně 2 600 obyvatel. Jedním z obyvatel je i Jan Palm, který svůj chovatelský život zasvětil Gigantům a to převážně v barevném rázu žlutý, červený a modrý pruhový.

Po několika telefonních hovorech jsme se s Jendou domluvili na dni a přibližném čase mé návštěvy. Čas byl opravdu orientační a to díky vzdálenosti  a náplni mé služební cesty. Kolem čtvrté odpolední hodiny jsme společně s mými zvídavými kolegy dorazili před Jendův dům, který se nachází v poklidné části obce. Jenda nás hned po srdečném a vřelém přivítání odvedl za dům, za kterým se nachází rozlehlá pečlivě upravená zahrada. První cesta vedla k velkému jezírku, kde Jenda chová Koi kapry a jak sám říká má tam i velké kousky. Na zahradě jsme potkali i jeho milou a usměvavou manželku. Jendův chovatelský areál je rozdělený a skládá se z dvou komorových holubníků s voliérami. Jeden holubník je umístěn na střeše garáže a druhý poblíž garáže směrem na zahradu. Holubníky jsou přiměřeně prostorné a jsou vybavené budníky, krmítky, napáječkami a osvětlením. Nedílnou součástí jsou i posuzovací klece na nerušenou prezentaci jednotlivých holubů. I zde je na první pohled patrné, že jsou holubi ve výborné kondici a dobré péči. Jeho první giganti byli od bývalého předsedy ZOČSCH Hať Radka Pončíka. Chov se mu tak zalíbil, že následovaly cesty do maďarského Minoru a německého Štraubingu na chovatelské burzy. Nedílnou součástí byly evropské výstavy např. v Lipsku. Při provázením chovatelským zařízením mi Jenda vypráví o svém holubářství. Je opravdu velice těžké udržet v těchto chovaných barvách kvalitní chov a posouvat jej stále vpřed. Důkazem, že se mu to daří, jsou dosahované výsledky na klubových a celostátních výstavách. Jsem přesvědčen, že i další chovatelská sezóna bude skvělá, neboť většina chovných párů, které jsem viděl, jsou tou nejlepší garancí. O poctivém chovatelském přístupu hovoří i fakt, že se se svými giganty pravidelně účastní regionálních a celostátních soutěží a to i přes velké vzdálenosti. Navíc se k chovatelské zálibě snaží přivést i své možné nástupce – vnuky. Velice mě mrzelo, že čas vymezený na návštěvu je tak krátký a moc rád bych s Jendou strávil více času u holubů. Nemohli jsme, společně s mými kolegy odmítnou výtečné pohoštění, které připravila jeho manželka, která se o nás pečlivě starala a to nejen pohoštěním. Byla milou součástí našeho povídání a vyprávění. Bylo úžasné naslouchat příběhům rodiny spojených nejen s chovatelstvím, ale i s veřejným sportovním životem, s rozvojem své obce. To vše vypovídá o přátelském, aktivním a plnohodnotném životu Jendy a jeho rodiny. Přišel čas loučení a to s vědomím, že jsme společně zdaleka nestihli si o všem popovídat a tak se jen mohu těšit na další společné setkání. Závěrem chci poděkovat za chvíle prožité s Jendou a jeho rodinou. Přeji mu mnoho zdaru a chovatelských úspěchů. Děkuji za laskavé přijetí a pohoštění mě a mých kolegů a samozřejmě za chovatelský zážitek.

Radek Hampl