Cesty k chovatelům – cesta 3. Václav Richter

Všechny známky zimního období odezněly a přes to, že letošní konec zimy a váhavý nástup jara byl chovatelsky nepříznivý, tak již měsíc duben přinesl nádherné teplotně nadprůměrné dny. V druhé polovině dubna jsem podnikl další cestu k chovateli a to za členem vedení klubu gigantů a ostatních výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního, zakladatelem klubu přítelem Václavem Richterem.

Cílem mé cesty byl tedy Středočeský kraj, kde se okrese Nymburk nachází obec Hořátev. V obci čítající  786 obyvatel žije Vašek s rodinou v rodinném domě s prostornou zahradou. Po mém příjezdu mě Vašek přátelsky přívítal a hned naše první kroky vedly k chovatelskému zařízení, které je citlivě zakomponováno do objektů obklopujících pečlivě udržovanou zahradou. Celý pozemek je kromě vstupní části chráněn okolními hospodářskými objekty, což umocňuje pocit, že se nacházíte na typickém venkovském selském dvoře. Vaškovo chovatelské zařízení tvoří dva holubníky s prostornými voliérami směrem do zahrady. V každém holubníku jsou prostorné budníky a to maximálně tři nad sebou. Samozřejmostí chovatelského komplexu jsou výstavní klece určené na individuální prohlídku chovných a mladých jedinců a klecovou drezúru před výstavami. Klece slouží samozřejmě i zájemcům o případnou koupi, aby si mohli v klidu holubi prohlédnou a porovnat. V době mé návštěvy se chovatelská sezona teprve rozbíhala, takže holubi seděli na vajíčkách a v některých budnících byli už první přírůstky. Po celou dobu mi Vašek vyprávěl o svých holubářských začatcích, které sahají až do útlého dětství tehdy školou povinného chlapce. Cesta k prvním gigantům tedy byla velice dlouhá a vedla přes mnoho plemen, které Vašek choval. První kvalitní giganty koupil od nestora chovu těchto holubů Viktora Engla. Vaškovu odhodlanost k pořízení kvalitních jedinců prozrazují již historické poznámky napsané tužkou pod střechou holubníku. Myslím, že fotografie š těmito poznámkami a stejně tak i celý Vaškův chov stojí za shlédnutí. Chovaní giganti jsou v barevných a kresebných rázech s převahou černých, bílých, modrých běloušů a nechybí v několika jedincích ani modří pruhový, tmavý kapratí, žlutí, tygři. Když byly holubi puštěni na zahradu, tak to byl opravdu velice pestrý dvorek. Velice rád, jsem se z Václavových vzpomínek dozvídal o historii klubu a o chovatelích s touto historií spojených. Další částí našeho společného setkání byla ukázka používaných přípravků v chovu ať už se jednalo o minerální a vitamínové dopňky. Dopňky do  napájecí vody a krmivo, které si Vašek míchá sám s ohledem na část odchovné a klidové části chovatelské sezóny. Další naše kroky vedli k jiné Vaškově zálibě a to chovu papoušků. Tito pestrobarevní a nepřeslechnutelní opeřenci byly součástí klidové zóny zahrady a společně s venkovním posezením a zahradním jezírkem jsou součástí klidného odpočinku pro celou Vaškou rodinu. Dalším skvělým místem je lavička u domu s výhledem na voliery a pasoucí se holubi. Zavěr mé návštěvy patřil dobré kávě a občerstvení a to vše v přátelské a chovatelsky přívětivé atmosféře. Děkuji touto cestou Vaškovi za skvělé chovatelské odpoledne a přeji mu mnoho zdaru v jeho dlouholeté poctivé chovatelské práci spojené s funkcí ve vedení klubu.

Radek Hampl