Šlechtitelský plán

KLUBU CHOVATELŮ HOLUBŮ GIGANTŮ A OSTATNÍCH VÝSTAVNÍCH HOLUBŮ VZNIKLÝCH NA BÁZI HOLUBA POŠTOVNÍHO 2013 – 2018

1. Cíle pro stabilizaci giganta
2. Plemenné znaky – popis a návrhy na vylepšení
3. Stanovení vzácných a málo chovaných barevných rázů daného plemene
4. Evidence chovů a chovaných jedinců
5. Propagace plemene na výstavách, v odborné literatuře a ostatních periodikách
6. Zahraniční aktivity klubu
7. Práce s posuzovateli
8. Práce s členy klubu – speciální výstavy, přednášky, poradenství

1. Cíle pro stabilizaci daného plemene

Stávající kvalita jedinců plemene gigant v České republice je velmi různorodá. Chovy, které jsou především mimo klub chovatelů tohoto plemene, vykazují značnou nevyrovnanost. Jedná se především o celkový tělesný rámec (slabé osvalení, úzkou hruď a čtvercový trup, na místo trojúhelníkového) tvar hlavy, slabý zobák, přerostlé ozobí, hrubá obočnice, široký ocas a v neposlední řadě hrubé vady v opeření (rýhy na krku, rozpeřené podocasníky a náznak kadeřavosti na křídlech). S výše uvedenými vadami se náš klub snaží vypořádat ji několik let a dá se říci, že s úspěchem. Cílem pro stabilizaci je získání co největší počet chovatelů do našeho klubu s nabídkou kvalitních jedinců tuzemského i zahraničního chovu. Nedílnou součástí úspěchu je i proškolení posuzovatelského sboru. Někteří posuzovatelé díky neznalosti plemenných znaků gigantů, upřednostňují barvu daného jedince před tělesným rámcem, atd.. Jednoznačným cílem v nadcházejícím období je uspořádání Evropské výstavy plemen holubů vzniklých na bázi holuba poštovního pod názvem Homerrassen, která se uskuteční 10. – 12. ledna 2014 na výstavišti v Lysé nad Labem. Předpokládáme, že zde dojde ke zdravé soutěži mezi chovatelskými velmocemi těchto plemen Maďarska, Česka a Německa. Rádi bychom z této akce udělaly tradici, která by mohla pokračovat každoročně v jednotlivých zemích Evropy. Předpokládáme, že možnost nákupu a prodeje kvalitních holubů by měla napomoci ke stabilizaci gigantů a rozšíření ostatních plemen zastoupených v názvu Homerrasen na našem území.

2. Plemenné znaky – popis a návrhy na vylepšení

Tento standard je základ pro hodnocení specifických znaků s bodovým ohodnocením gigantů převzatý z Ameriky, která je kolébkou těchto holubů.

Chovatel musí koncentrovat pozornost na jednotlivé znaky, kterými jsou především postava, krk, ocas nebo hlava. Když vybírá jednotlivé hodnoty chovné jedince pro svůj chovný program, tak musí věnovat pozornost celkové stavbě holuba a efektivně zhodnotit všechny plemenné znaky. 

Tento standard popisuje hlavní body jednotlivých znaků, aby pomohl chovateli i posuzovateli určit důležitost jednotlivých silných a slabých stránek pro porovnání a zařazení do příslušné třídy. Správná aplikace těchto hodnotových bodů zamezuje vyřazení nebo nesprávnou diskvalifikaci. 

Doporučuje se, aby každý posuzovatel měl tento standard a kopii 3 pohledů před sebou, jako návod při posuzování.

TYP

Termín TYP se všeobecně týká tvaru, postavení a profilu holuba. Je to jasně ilustrováno na třech obrázcích ideálního typu. Ve výstavním názvosloví je typ posuzován a oceňován podle specifických strukturálních znaků standardu. Dá se říci, že tři obrázky ideálu vyjadřují vše, co je ve psaném standardu.

VELIKOST

Kvalitní jedinci obecně vykazují jemné rozdíly ve velikosti, která se pohybuje od 25,4 cm do 27,9 cm výška, od 24,1 cm do 26,7 cm délka a 12,7 cm až 15,2 cm přes klouby křídel (silnější konec křídel). Jeli vynikající v typu, měl by tento jedinec dostat přednost před velikostí. Avšak příliš velcí nebo příliš malí ptáci jsou zcela nežádoucí.

VÁHA

Nejkvalitnější holub v dobré výstavní kondici se zřetelně pozná při držení v rukou. Nízká váha nebo tloušťka jsou nežádoucí a budou penalizovány. Ideální váha holuba je 992 g s tolerancí 850 g – 1.135 g. Ideální váha holubic je 935 g s tolerancí 795 g – 1.077 g. Holubi v této toleranci mohou být
posuzováni rovnocenně.

HLAVA 15 bodů

Profil hlavy se zvedá stupňovitě a hladce od špičky zobáku nad oko, pak klesá bez zakřivení na krk, bez jakýchkoliv rovin. Při pohledu shora je zřetelně viditelná šířka mezi očima, zužující se jemně směrem k ozobí. Žádné známky zúžení nebo svírání. Celá hlava by měla vyjadřovat sílu bez známek slabosti nebo tloušťky.

OČI 5 bodů

Ostré a jasné vyzařující bystrost. Rubínově červené nebo oranžové, preferovaná je více rubínová červená. Hnědí a hnědě plaví (khaki) holubi mají nepravé perlové oči, bílí mají oči tmavé (vikvové).

OBOČNICE 2 body

Středně velké, čisté jemné a pravidelné, podle barvy opeření světlé až tmavé; bílí mají obočnice narůžovělé až světlé.

ZOBÁK 5 bodů

Střední délka, silný a přímý. Obě čelisti skoro stejné síly a pevnosti. Vychází jemně z tváře bez jakéhokoliv zakřivení. Žádné známky spáry nebo překřížení čelistí. Podle barvy opeření světlý až černý, bílí mají zobák světlý – narůžovělý.

OZOBÍ 2 body

Střední velikost, jemné bez hrubosti – drsnosti. Mělo by být posazeno mezi hlavou a zobákem. Bez bradavičnatých výrůstků u kořene spodní čelisti.

KRK 5 bodů

Silný, středně dlouhý z ramen široce vystupující; k hlavě se zužující bez záhybů nebo rýh.

STAVBA TĚLA

Celkem 36 bodů je přisuzováno pro části úzce spojené se stavbou těla, tj. tělo, prsa, záda a kýl. Vyjadřuje to silný důraz na preferované vlastnosti v chovu.

POSTAVA 16 bodů

Krátká, široká, hluboká a pevně stavěná. Tělo jako celek představuje urovnaný sbíhavý, klínovitý vzhled, který je dobře cítit v rukou. Zadek je dobře vyplněný a zužující se (kónický), bez rozšíření, které způsobuje široký ocas.

ZÁDA 5 bodů

Rovná a přímá s širokými rameny, směřujícími k dobře vyplněnému spodku. Tvoří linii s ocasem, který je veden asi ve 12 stupňovém úhlu pod horizontem.

HRUĎ 10 bodů

Vynikající – nápadná, široká – 12,7 – 15,2 cm přes křídla. Hluboká a dobře zakulacená. Je stejné jak nahoře, tak pod úrovní křídel.

KÝL 5 bodů

Hluboký, přímý a pěkně se rozšiřující k zadku. Z boční strany prudce se svažující, lehce se stáčející k otvoru (řitnímu), ale udržující dobrou hloubku vzadu aby zajistil dobře vyplněný spodek. Dobře pokrytý pevným, svalovým peřím.

KŘÍDLA 10 bodů

Ve správné proporci k délce těla. Vynikající a plná síly od ramen až ke spodku, upevněná těsně k tělu z předního pohledu. Letky na ocase se spojují s dvěma špičkami křídel skoro nebo úplně. V každém křídle je 10 ručních letek. V případě většího počtu než 10, tak tato chyba bude mít stejnou váhu, jako když jich 10 není. Křídla by měla dobře krýt záda.

Letky jsou silné, celá plocha křídla je pokryta jemným, pevným a těsně se překrývajícím opeřením. Ruční a předloketní letky se pevně překrývají a přiléhají. Nemají sklon přesahovat do boku.

OCAS 5 bodů

Dvanáct pevně usazených per se silnou síťovinou a brkem. Roztahuje se do plného vějíře s péry pevně se překrývajícími a propojenými jeden s druhým bez jakýchkoliv známek rozdělení. Když je uzavřený s pery pevně přeloženými, budí dojem, že je jen o trochu širší než jedno pero. Krátký, nepřesahuje víc než jeden palec za špičky letek. Je veden asi ve 12 stupňovém úhlu směrem dolů a v přímé linii se zády. Je jemně posazen do zadní části.

NOHY A CHODIDLA 5 bodů

Nohy jsou střední délky a jsou usazeny pěkně od sebe v lehce zahnuté pozici. Na pohled silné ukazující tloušťku kostí. Stehna plná a svalnatá. Holenní kost a chodidlo je bez peří. Prsty silné a přímé, žádné meziprstní blány. Na každé noze jsou čtyři oddělené prsty, jak je zřejmé z kresby běžného standardu. Všechny prsty jsou stejné ve správné proporci, s drápkem. Všechny drápky mají stejnou barvu, která odpovídá barvě zobáku.

VÝSTAVNÍ KONDICE 10 bodů

Holubi jsou zdraví, budící dobrý dojem a bystrost, s uhlazeným a dokončeným (plným) opeřením. Čistá pera, chodidla a drápky. Klidný a držící rovnovážný postoj ve výstavní kleci. Při dotyku nebo držení bez divokosti. Nepříliš tlustý nebo hubený. Ptáci s deformacemi by měli být vyloučeni v souladu s tímto standardem. Nemocní ptáci musí být odstraněni ze soutěže a z kontaktu s jinými ptáky.

BARVA A VZOROVÁNÍ

Všichni barevní holubi mají navíc dalších 10 bodů, které mohou být kráceny dle uvážení posuzovatele pro chyby v barvě nebo kresbě v určité barevné třídě. Tyto body jsou navíc k celkovým 100 základním podle standardu. Kvalita kresby a barvy je posuzována pouze ve speciálech – nejlepší v barvě. Viz standard klasifikace barev. Holubi bez kresby a barvy jsou klasifikováni a posuzováni podle specifikace stanovené pro třídu AOC standardu.

3. Stanovení vzácných a málo chovaných barevných rázů daného plemene

Náš klub pravidelně vyhlašuje konkrétní kategorie málo chovaných barevných rázů, na které uděluje pohár a titul šampion. Před deseti lety, v době kdy vznikal klub chovatelů holubů gigantů a ostatních výstavních holubů, bylo na výstavách obrovské množství holubů modrých pruhových a běloušů.
Postupně jsme vyhlásili kategorie ostatních pruhových, kapratých, plnobarevných, bílých a ostatních. Všechny výše uvedené barevné rázy se nám podařilo rozšířit do tuzemských chovů. Málo chovaných barevný rázů je v ČR pouze několik:
stříbrní, bronzoví, andaluští, černí a indigo.

4. Evidence chovů a chovaných jedinců

Evidenci chovů si vedou chovatelé sdružení v našem chovu sami. Od minulého roku je uznán jeden plemenný chov na modré pruhové př. Františka Leifra. Klub uděluje ještě speciální chovy dle podmínek: Speciální chov gigantů a ostatních výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního (S-chov) – nejnižší stupeň kontrolovaného chovu. Právo jeho uznání má výhradně klub. Uznávací řízení probíhá při každé celostátní výstavě klubu. Platnost je stanovena na dva roky. Účastnit se může každý chovatel gigantů a ostatních výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního, člen ČSCH. Požaduje se vhodné označení holubů přihlášených do uznávacího řízení. Všeobecné podmínky: vystavena musí být kolekce 6ks jedné variety z vlastního chovu, ocenění jednotlivých holubů nesmí být nižší než 92 bodů, celkové hodnocení kolekce nejméně 558 bodů, rodokmeny se nevyžadují. Klub využívá svého práva a jako zřizovatel podmínky doplňuje: v kolekci musí být minimálně 2 holubice a 2 výletci ročníku konání výstavy. Vyhodnocují se všechny kolekce, které splňují kritéria pro S-chov.

5. Propagace plemene na výstavách, v odborné literatuře a ostatních periodikách

Klub od svého založení připravuje dvě celostátní výstavy. 1. v říjnu na Moravě, kde jsou vystaveni výletci a druhá se pravidelně koná v Lysé nad Labem u příležitosti lednové krajské výstavy Náš chovatel. Vedení klubu ale doporučuje i účast na celostátní výstavě, kde expozice gigantů v počtu vystavených holubů končí vždy do pátého místa. Pravidelné cesty členů našeho klubu do zahraničí jsou publikovány ve svazovém časopisu, reportáže z jednotlivých chovatelských zařízení se v poslední době odvysílaly v pořadu Hobby naší doby, Receptář prima nápadů a na Českém rozhlase 2 – Praha. Klub před EV v Lipsku připravil několik propagačních předmětů, které se distribuují mezi členy klubu a mezi chovatele GH v zahraničí. V roce 2011 vydal svůj vlastní nástěnný kalendář.

6. Zahraniční aktivity klubu

Členové našeho klubu př. Leifr a př. Kajuk uspořádali cestu po amerických chovech v roce 2009, odkud přivezli několik velmi nadějných holubů pro oživení tuzemských chovů. Pravidelné cesty našich chovatelů po chovech u maďarských kolegů se tradují více než deset. V roce 2008 došlo k propojení našeho klubu s chovateli v Itálii, kteří pravidelně navštěvují naše chovatele a účastní se českých výstav. Klub má v současné chvíli 30 členů, z čehož jsou dva ze Slovenska a jeden s Polska. Poslední Evropská výstava v Lipsku byla obsazena 64 holuby z ČR a byla třetí nejpočetnější z ČR.

7. Práce s posuzovateli

Vedení klubu se v minulosti zaměřilo na několik posuzovatelů, které pravidelně zve na své speciální výstavy a snaží se s nimi diskutovat o přednostech a vadách, které se vyskytují u našich holubů a na které se mají zaměřit při výstavách. Několikrát náš klub dodával holuby na školení posuzovatelů, které sloužily k přednáškám př. Pavla Wiedera. V budoucnu bychom rádi vychovali vlastního posuzovatele z řad našich chovatelů. 

8. Práce s členy klubu – speciální výstavy, přednášky, poradenství

Vedení klubu každoročně vyhlašuje soutěž o Mistra klubu, kterého se může zúčastnit každý člen klubu. Podmínkou je vystavení min. 8 holubů na obou speciálních výstavách, přičemž se do soutěže započítává 8 nejlépe hodnocených. Původně jsme tuto soutěž rozdělovali na barevné rázy, nyní, při pestrosti barevných rázů v našich chovech, je Mistr klubu udělován pouze na bodový zisk. Nejvyšší počet bodů je za nejlépe oceněnou kolekci, následují nejlepší holub a holubice výstavy, šampioni jednotlivých barevných rázů, čestné ceny a bodová škála od 97 b do 91 b. Díky členství MVDr. Miloše Hegera, jsme již několikrát uspořádali veterinární přednášku a nyní jsme přešli k individuálním poradnám, které př. Heger zajišťuje jednotlivým členům.