Vzorník Giant Homer

Původ

USA, určující vzorník: EE

Celkový dojem

Silný, krátký, široký a směrem k ocasu klínovitě se zužující holub, vodorovného držení těla, výrazné a plynule klenuté hlavy.

Vzorník standardních barev American Giant Homer

Exteriér

Hlava

Bez pernatých ozdob, výrazná, široká; od špičky zobáku obloukovitě přechází k šíji, široké čelo klínovitě přechází v zobák.

Barva očí

Oranžově červené až zářivě červené; hnědí a hnědě plaví (khaki) holubi mají nepravé perlové oči, bílí mají oči tmavé (vikvové).

Obočnice

Úzké a hladké, podle barvy opeření světlé až tmavé; bílí mají obočnice narůžovělé.

Zobák

Středně dlouhý, silný; spodní i horní zobák téměř stejně silný; spodní linie spodního k hlavě směřuje kolmo.

Barva zobáku

Podle barvy opeření světlý až černý, bílí mají zobák světlý – narůžovělý.

Ozobí

Hladké, dobře ojíněné, ve tvaru V, s dělením nebo bez něho, bez náznaku na spodním zobáku.

Krk

Středně dlouhý, silný a z ramen široce vystupující; k hlavě se zužuje.

Hrdlo

Dobře vykrojené.

Hruď

Značně široká, hluboká a dobře zaoblená, vpředu a pod křídelními ohbími dobře zřetelná.

Postava

Silná, kompaktní s krátkým tělem.


Řazení Hmotnost
1.0 mladý 800 – 1100 g
0.1 mladá 750 – 1000 g
1.0 starý 850 – 1150 g
0.1 stará 800 – 1050 g

Hřbet

Mezi rameny široký, plochý, směrem k ocasu klínovitě se zužující.

Křídla

Silná, pevně k trupu přilehlá, nezkřížená, hřbet dobře kryjící; letky široké.

Ocas

Krátký, úzký (složený do jednoho pera); téměř vodorovně nesený.

Nohy

Silné, středně dlouhé, široce nasazené, běháky neopeřené; barva drápků shodná s barvou zobáku.

Opeření

Pevně přilehlé.

Hrubé vady

Nesplnění váhové kategorie, dlouhé, úzké, malé, nebo příliš velké tělo, plochá hruď, skloněné tělo, příliš vysoký, nebo nízký postoj, úzce nasazené nohy, příliš plochý nebo naopak příliš krátký profil hlavy, úzké nebo do klínu nezúžené čelo, propadlé čelo, příliš světlé barvy očních duhovek, hrubé obočnice, slabý zobák, hrubé ozobí nebo ozobí na spodním zobáku; lalůček, uvolněné peří na krku; více, nebo méně než 10 ručních letek, křížící se letky, nekrytý hřbet, příp. štítky; opeřené běháky, zkadeřené peří, chybná barva a kresba opeření.

Pořadí důležitosti znaků při posuzování

Celkový dojem – tvar těla – držení těla – postoj – hlava – zobák – oči – barva a kresba opeření.

Kroužek

11 mm

(přeloženo pro Klub chovatelů holubů vzniklých na bázi holuba poštovního)