Informace o průběhu příprav 1.mezinárodní výstavy holubů Giant Homer

http://www.odpocetcasu.cz/FgcjhlJ/

Vážení chovatelští přátele,

vedení klubu vás touto cestou informuje, že dne 3.2.2021 byly zahájeny první kroky k přípravě 1. mezinárodní výstavy holubů Giant Homer.

V přiloženém odkazu najdete odpočet času k zahájení této mimořádné akce. O dalších krocích vás budeme průběžne informovat. V tuto chvíli zveřejňujeme termín a místo připravované výstavy.

14.– 15. 1. 2022 na výstavišti v Lysé nad Labem (ČR).

Dear breeding friends,

The management of the club informs you in this way that on February 3, 2021, the first steps were taken to prepare the 1st International Pigeon Exhibition Giant Homer.

In the attached link you will find the countdown to the start of this special event. We will keep you informed about the next steps. At the moment, we are publishing the date and place of the upcoming exhibition.

14.– 15. 1. 2022 at the exhibition center in Lysá nad Labem (Czech Republic).

15.4.2021

Již brzy zveřejníme základní podmínky výstavy pro jednotlivé kluby a chovatele.

 

24.2.2021

Sledujte nás na Facebooku

https://www.facebook.com/groups/2858054651182649/?ref=share

18.2.2021

Zveřejňujeme informaci o průběhu příprav 1. mezinárodní výstavy holubů Giant Homer.

Dne 15.2.2021 obdrželo vedení klubu reakci na společné prohlášení (proklamaci) Klubu chovatelů gigantů a ostatních výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního a SV der Giant Homer – Freunde Deutschland von 2003 e. V. k realizaci společných mezinárodních výstav Giant Homer.

Již v loňském roce se oba kluby společně podílely na přípravě 1.mezinárodní výstavy, která se měla konat 12/2020 v Meynenburgu (SRN). Tato výstava byla v důsledku omezení v souvislosti s Covid 19 zrušena. Z tohoto důvodu, dle společné dohody klubů,  byly zahájeny přípravy na 1.mezinárodní výstavu holubů Giant Homer v České republice.

S potěšením vás touto cestou informujeme o skutečnosti, že se německý klub SV der Giant Homer – Freunde Deutschland von 2003 e. V oficiálně připojil ke spolupráci na realizaci společných mezinárodních výstav holubů Giant Homer. Těšíme se na společné kroky vedoucí k uspořádání mezinárodního chovatelského setkání 14.– 15. 1. 2022 na výstavišti v Lysé nad Labem (ČR).

We publish information on the course of preparations for the 1st International Giant Homer Pigeon Show.

On February 15, 2021, the club management received a response to the joint declaration (proclamation) of the Club of Giant Breeders and other show pigeons based on the carrier pigeon and SV der Giant Homer – Freunde Deutschland von 2003 e. V. for the realization of joint international exhibitions Giant Homer.

Already last year, both clubs jointly participated in the preparation of the 1st International Exhibition, which was to take place 12/2020 in Meynenburg (Germany). This exhibition was canceled due to restrictions related to Covid 19. For this reason, according to the joint agreement of the clubs, preparations were started for the 1st International Giant Homer Pigeon Show in the Czech Republic.

We are pleased to inform you in this way about the fact that the German club SV der Giant Homer – Freunde Deutschland von 2003 e. V has officially joined the cooperation in the implementation of joint international exhibitions of pigeons Giant Homer. We are looking forward to joint steps leading to the organization of an international breeding meeting on 14–15 January 2022 at the exhibition center in Lysá nad Labem (Czech Republic).

Zveřejňujeme oficiální logo a plakáty výstavy.