Výstava drobného zvířectva NÁŠ CHOVATEL 2019 – prodejní stánek klubu

Ve dnech 11. – 12.1.2019  na výstavišti v Lysé nad Labem proběhla výstava drobného zvířectva NÁŠ CHOVATEL spojená se Středočeskou výstavou drobného zvířectva a s celostátní výstavou klubu. Součástí této výstavy byl i prodejní a informační stánek klubu spojený s prodejem holubů členů Klubu chovatelů holubů Giant Homer a ostatních výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního v České republice. V tomto stánku návštěvníci výstavy a především chovatelé mohli doplnit své chovy kvalitními holubi z chovů členů klubu, ale i získat cenné zkušenosti z chovu. Získat informace o chodu a činnosti klubu, včetně možnosti přihlásit se do klubu. Tento stánek se stal místem přátelských setkáních chovatelů a to nejen tuzemských. Stánek navštívili i zahraniční chovatelé a to především z SRN, Polska a Slovenska. Přátelskou a pohodovou atmosféru prodejního stánku zachycují přiložené fotografie. Chovatelům a návštěvníkům děkujeme za zájem a návštěvu.

Slovo nového předsedy klubu.

Vážení přátelé, členové klubu chovatelů holubů gigantů a výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního.

 

V rámci změn ve výboru našeho klubu je potřebné krátkého komentáře. V prvé řadě je potřeba Františkovi Leifrovi za celé 16 leté předsedování klubu poděkovat. Byl velkou osobností, chovatelem, který dokázal pro giganta udělat skoro vše. Holub gigant (giant homer) se skutečně stal nepřehlédnutelným v našem holubářství. Franta byl hlavním organizátorem dovozu chovných holubů z USA a Maďarska. Byly to stovky holubů, které velkou měrou přispěli ke kvalitě současné. Bohužel odstoupení z pozice předsedy ale i člena klubu jsme si někteří představovali jinak. Ale člověk míní, ale život mění. Nezbývá než popřát příteli Leifrovi mnoho štěstí, zdraví v osobním, ale i profesním životě. Já jako nově zvolený předseda klubu Vás chci všechny ujistit, že udělám vše pro to, aby výbor navázal na to osvědčené, aby vztahy mezi námi byli přátelské a hlavně kamarádsky soutěživé. Celý náš koníček – holubaření a giganti jsou to hlavní, o co nám jde. Budu se snažit o další propagaci našich holubů a klubu. Věřím, že doplněný výbor o nového vzdělavatele klubu př. Skřivana a tandem s př. Ondrou Matoušem naším jednatelem bude úspěšný. Chtěl bych Vás nové ale i stávající členy klubu při této příležitosti požádat o větší výstavní aktivitu na klubových speciálkách. Ale chápu, že všechno něco stojí. Získání titulu Mistr klubu je nejvyšší ocenění a stojí za to o něj každý rok usilovat.  Taktéž naše webové stránky jsou nezastupitelnou formou a je potřeba je co nejvíce využívat. Závěrem mi dovolte, abych popřál k obhájení titulu MISR KLUBU za rok 2018 př. Ondrovi Matoušovi.  A Vám všem přeji kvalitní odchovy a pevné

zdraví.

 

Nashledanou v Újezdě u Brna.

 

 

 

                                                                                          Kohout Jaroslav

                                                                                           předseda klubu

Celostátní výstava výletků gigantů a výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního 2018 – čestné ceny a vyhlášení vítězů

V rámci celostátní výstavy výletků gigantů a výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního byly uděleny čestné ceny v jednotlivých barevných rázech. Zveřejňujeme touto cestou vybrané holuby a fotografie z udílení pohárů pro vítěze. Závěrem celostátní výstavy jednatel klubu přítel Mgr. Ondřej Matouš vyhodnotil výstavu a poděkoval pořadatelům za příkladné zajitění výstavních prostor a celé výstavy.

Celý článek

Cesty k chovatelům – cesta 3. Václav Richter

Všechny známky zimního období odezněly a přes to, že letošní konec zimy a váhavý nástup jara byl chovatelsky nepříznivý, tak již měsíc duben přinesl nádherné teplotně nadprůměrné dny. V druhé polovině dubna jsem podnikl další cestu k chovateli a to za členem vedení klubu gigantů a ostatních výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního, zakladatelem klubu přítelem Václavem Richterem.

Celý článek

Cesty k chovatelům – cesta 1. Ing. Josef Albrecht

V době příprav na chovnou sezónu 2018 jsem měl plánovanou služební cestu do Brna. Jihomoravský kraj je chovu gigantů zaslíbený a to nejen pravidelným pořádáním speciální klubové výstavy výletků v Újezdě u Brna, která je vždy organizačně skvěle připravena, ale i počtem chovatelů gigantů a ostatních výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního. Pro svou cestu k chovateli jsem si vybral jednoho z předních, úspěšných členů klubu a to člena vedení klubu Ing. Josefa Albrechta.

Celý článek