Kalendář výstav 2021 – 2022

Kalendář doporučených výstav 2021 – 2020

  1. Celostátní výstava mladých 18. – 19. 9.2021 – Přerov.

     

  2. Celostátní výstava výletků Klubu chovatelů holubů Giant Homer a ostatních výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního v České republice – 22. – 23. 10. 2021 – Újezd u Brna. Součástí této výstavy je prodej holubů členů klubu.

  3. Celostátní výstava Chovatel 2021 5. – 6. 11. 2021 – Výstaviště Lysá nad Labem.

  4. Výstava drobného zvířectva Náš Chovatel 2021 – 15. – 16. 1. 2022 – Výstaviště Lysá nad Labem.Výstava je  spojená s 1.mezinárodní výstavou holubů Giant Homer a celostátní výstavou Klubu chovatelů holubů Giant Homer a ostatních výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního v České republice . Součástí této výstavy bude i prodejní stánek klubu s prodejem holubů členů klubu.

Kalendář výstav naleznete na webových stránkách ČSCH: http://www.cschdz.eu/kalendar-vystav.aspx

 

Informace o průběhu příprav 1.mezinárodní výstavy holubů Giant Homer

Vážení chovatelští přátele,

vedení klubu vás touto cestou informuje, že dne 3.2.2021 byly zahájeny první kroky k přípravě 1. mezinárodní výstavy holubů Giant Homer.

V přiloženém odkazu najdete odpočet času k zahájení této mimořádné akce. O dalších krocích vás budeme průběžne informovat. V tuto chvíli zveřejňujeme termín a místo připravované výstavy.

14.– 15. 1. 2022 na výstavišti v Lysé nad Labem (ČR).

Dear breeding friends,

The management of the club informs you in this way that on February 3, 2021, the first steps were taken to prepare the 1st International Pigeon Exhibition Giant Homer.

In the attached link you will find the countdown to the start of this special event. We will keep you informed about the next steps. At the moment, we are publishing the date and place of the upcoming exhibition.

14.– 15. 1. 2022 at the exhibition center in Lysá nad Labem (Czech Republic).

http://www.odpocetcasu.cz/FgcjhlJ/

24.2.2021

Sledujte nás na Facebooku

https://www.facebook.com/groups/2858054651182649/?ref=share

18.2.2021

Zveřejňujeme informaci o průběhu příprav 1. mezinárodní výstavy holubů Giant Homer.

Dne 15.2.2021 obdrželo vedení klubu reakci na společné prohlášení (proklamaci) Klubu chovatelů gigantů a ostatních výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního a SV der Giant Homer – Freunde Deutschland von 2003 e. V. k realizaci společných mezinárodních výstav Giant Homer.

Již v loňském roce se oba kluby společně podílely na přípravě 1.mezinárodní výstavy, která se měla konat 12/2020 v Meynenburgu (SRN). Tato výstava byla v důsledku omezení v souvislosti s Covid 19 zrušena. Z tohoto důvodu, dle společné dohody klubů,  byly zahájeny přípravy na 1.mezinárodní výstavu holubů Giant Homer v České republice.

S potěšením vás touto cestou informujeme o skutečnosti, že se německý klub SV der Giant Homer – Freunde Deutschland von 2003 e. V oficiálně připojil ke spolupráci na realizaci společných mezinárodních výstav holubů Giant Homer. Těšíme se na společné kroky vedoucí k uspořádání mezinárodního chovatelského setkání 14.– 15. 1. 2022 na výstavišti v Lysé nad Labem (ČR).

We publish information on the course of preparations for the 1st International Giant Homer Pigeon Show.

On February 15, 2021, the club management received a response to the joint declaration (proclamation) of the Club of Giant Breeders and other show pigeons based on the carrier pigeon and SV der Giant Homer – Freunde Deutschland von 2003 e. V. for the realization of joint international exhibitions Giant Homer.

Already last year, both clubs jointly participated in the preparation of the 1st International Exhibition, which was to take place 12/2020 in Meynenburg (Germany). This exhibition was canceled due to restrictions related to Covid 19. For this reason, according to the joint agreement of the clubs, preparations were started for the 1st International Giant Homer Pigeon Show in the Czech Republic.

We are pleased to inform you in this way about the fact that the German club SV der Giant Homer – Freunde Deutschland von 2003 e. V has officially joined the cooperation in the implementation of joint international exhibitions of pigeons Giant Homer. We are looking forward to joint steps leading to the organization of an international breeding meeting on 14–15 January 2022 at the exhibition center in Lysá nad Labem (Czech Republic).

Zveřejňujeme oficiální logo a plakáty výstavy.

 

 

Oznámení vedení klubu k placení členských příspěvků

Vážení členové klubu,
vedení klubu, Vás touto cestou informuje, že roční členský příspěvek ve výši 250,- Kč se z důvodu nekonání výstav bude posílat na klubový účet. Příspěvek prosím zašlete do konce měsíce února 2021.
Informace k platbě:

číslo účtu: 394240153/0800
pro identifikaci platby uveďte ve zprávě pro příjemce své jméno a příjmení.

S pozdravem výbor klubu.

Cesty k chvatelům – cesta 6. MVDr.Miloš Heger

Vážení přátelé – chovatelé,

v době, která není příznivá k běžnému životu, kdy nás omezují mimořádná krizová opatření v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 přicházím s další návštěvou u chovatele. Bohužel prožíváme období, které nám nedovoluje se setkávat na výstavách a při jiných organizovaných chovatelských akcích. Má další cesta za chovatelem vedla do místa, kde najdete Houbový park, Ráj skřítků a Muzeum fosilií. Jedná se o obec Roseč. Nejbližším větším městem je Jindřichův Hradec. Jde o lokalitu, která je součástí Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. Jedná se o malebnou krajinou Jihočeského kraje s krásnými lesy, malebnými vesničkami,  velkým množstvím rybníků a vodních toků. Mým dalším navštíveným chovatelem byl MVDr. Miloš Heger. Miloš původně žil v Brně, kde začínal i s holubařením ve svých třinácti letech. V té době byl ovlivněn ˶ starým pánem˝ ze sousedství, který Miloše brával na půdu svého domu, kde mu vyprávěl o holubech a zasvěcoval ho do holubářských tajů. Uměl krásně vyprávět o svých Německých výstavních holubech, které choval ve všech barvách. Miloše ovlivnil natolik, že prvními holubi byli Němečtí výstavní a svých způsobem ovlivnil i další životní profesní cestu, kdy nejprve vystudoval střední veterinární školu a následně Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně. Celý článek

Změna termínu Celostátní výstavu výletků gigantů a výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního 2020

Vážení přátelé,
od pondělí 5. října 2020 0.00 hodin platí na území České republiky nouzový stav z důvodu zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, a to na dobu 30 dnů, přičemž se vzhledem k aktuální situaci lze předpokládat, že dojde k prodloužení nouzového stavu a s ním spojených krizových mimořádných omezujících opatření.

Na základě výše uvedeného vedení klubu chovatelů holubů Giant Homer a ostatních výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního v České republice rozhodlo přeložit plánovanou Celostátní výstavu výletků gigantů a výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního 2020, která se měla konat  dne 7 .listopadu 2020 ve výstavní hale v Újezdě u Brna. Celý článek

Celostátní výstava výletků gigantů a výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního 2020

Vážení přátele,

zveme Vás touto cestou na Celostátní výstavu výletků gigantů a výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního 2020. Výstava se koná  dne 7 .listopadu 2020 ve výstavní hale v Újezdě u Brna. Pořadatelem výstavy je  Klub chovatelů holubů gigantů a ostatních výstavních holubů. Soutěžit se bude v kategorii jednotlivců o nejlepší holubici a holuba výstavy, bude udělen titul šampión výstavy v 8 kategoriích – barevných rázech (modrý pruhový a pruhový, kapratý, bílý, bělouš, plnobarevný, ostatní), dále bude udělen pohár na nejlépe oceněnou kolekci výstavy.  Výstava bude pro veřejnost otevřena od 9:00 – 12:00 hod. Součástí výstavy je tradiční trh holubů.

Výstavní podmínky

Přihláška na výstavu

                                                    Přeloženo

 

1.evropská výstava gigantů a dalších holubů vzniklých na bázi poštovního 2014.

Ve dnech 10. – 12. ledna 2014 se uskutečnila na výstavišti v Lysé nad Labem 1.evropská výstava gigantů a dalších holubů vzniklých na bázi poštovního. Přinášíme Vám touto cestou článek, který vyšel v měsíčníku Českého svazu chovatelů / ročník 53/ rok 2014/ číslo 6/. Je to poohlédnutí a připomenutí, že český Klub chovatelů holubů Giant Homer a ostatních výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního v České republice, byl u zrodu, tak významné chovatelské akce. V současné době v úzké spolupráci s německým klubem (http://www.svgianthomer.de/) jsme spolupracovali na uspořádání Mezinárodní výstavy Giant Homer, která se měla konat v Německé spolkové republice – Meyenburg ke konci letošního roku. Bohužel vzhledem k situaci s Covid -19 v Evropě se tato výstava neuskuteční.  Další plánovaná Mezinárodní výstava  Giant Homer by se měla uskutečnit v České republice v roce 2022. O přípravách této akce Vás budeme průběžně informovat.

Děkujeme redakci měsíčníku za článek, který touto cestou zveřejňujeme.

Článek EV GH -2014

 

Konečné pořadí o Mistra klubu pro rok 2019.

Vážení přátelé,

další chovná a výstavní sezóna je za námi. Již tradičně touto cestou zveřejňujeme výsledky soutěže o mistra klubu. Stejně tak bychom rádi poděkovali všem chovatelům, kteří se této soutěže zúčastnili. Všem gratulujeme k dosaženým výsledkům.

Konečné pořadí o Mistra klubu pro rok 2019

Nové logo Klubu chovatelů holubů Giant Homer a ostatních výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního v České republice.