Soutěž pro mladé chovatele v rámci 1.mezinárodní výstavy holubů Giant Homer

KLUB CHOVATELŮ GIGANTŮ A OSTATNÍCH VÝSTAVNÍCH HOLUBŮ VZNIKLÝCH NA BÁZI HOLUBA POŠTOVNÍHO

pořádá ve dnech 14. – 15. 1.2022 v rámci 1. mezinárodní výstavy holubů Giant Homer, která bude součástí výstavy Náš Chovatel na výstavišti v Lysé nad Labem soutěž pro mladé chovatele. Soutěž je rozdělena na soutěžní kategorie Mladých chovatelů a to na I. a II. stupeň. I. stupeň děti ve věku 6 až 11 let. II. stupeň děti ve věku 12 až 15 let. Soutěž bude probíhat u klubového stánku na vyhrazeném místě formou připravených písemných testů. Mladí chovatelé budou vybírat správné odpovědi na předepsaném testu v rozsahu 10 otázek I.stupeň a 15 otázek II.stupeň.

Testové otázky budou z oblasti chovu holubů se zaměřením na KLUB CHOVATELŮ GIGANTŮ A OSTATNÍCH VÝSTAVNÍCH HOLUBŮ VZNIKLÝCH NA BÁZI HOLUBA POŠTOVNÍHO. Tedy mohou vycházet z obecných znalostí a informací dostupných na webových stránkách klubu (http://www.gianthomerclub.cz/).

Doba možné účasti soutěžících na soutěži je od zahájení výstavy pro veřejnost od 14. 1.2022 do 11 hod. dne 15. 1. 2022.

Hodnocena budou první tři místa v každé kategorii. Hlavní cena v obou kategoriích je mobilní telefon (smartphone).

Vyhlášení výsledků a vítězů soutěže a předání cen proběhne dne 15. 1. 2021 ve 14 hodin. V případě nepřítomnosti vítěze soutěže na výstavišti bude cena předána individuálně po telefonické dohodě na ředitelství výstaviště Lysá nad Labem.

Ukázka rozsahu testových otázek:

1) Ve kterém roce byl založen Klub chovatelů holubů gigantů a ostatních výstavních holubů?

  1. a) v roce 2002 b) v roce 2005 c) v roce 2010

 2) K čemu byli využíváni poštovní holubi?

  1. a) snášení vajec b) doručování zpráv c) vystoupení v cirkuse

 3) Jaké základní části těla holuba znáš – vypiš je.

 4) Jak nazýváme samici holuba?

  1. a) holubnice b) holubí slepice c) holubice

 5) Jaká je země původu plemene holuba giganta?

  1. a) Německo b) Maďarsko c) Spojené státy americké (USA)

 6) Co je to výletek?

  1. a) starý holub b) mladý holub c) holubí vajíčko

 Těšíme se na vaší účast.