Tour de Maďarsko 2019 v číslech

Odjezd 13.9.2019 v 05:00 hod. Struhařov.

Návrat 15.9.2019 v 06:00 hod. Struhařov.

Návštěva u 10 maďarských přátel – chovatelů.

Zakoupeno a dovezeno celkem 32 gigantů.

Průměrná cena za jednoho holuba 940 Kč.

Najeto 2500 km.