Viktor Engl

Viktor Engl žil a holubařil v Hradci Králové. Jeho jméno je spojeno především s chovem gigantů, které choval vedle dalších plemen přes čtvrt století. S chovem holubů začínal v šesti letech. Za svůj život vystřídal mnoho plemen. Poměrně dlouhou dobu se věnoval koburským skřivanům. Chov byl velmi kvalitní. Po mnoho let byl držitelem plemenného chovu ve skřivánčím rázu.

Od počátku 90. let se věnoval pouze chovu gigantů a texanů. Ke konci života se zaměřil pouze na obrovité poštovní holuby, jak se gigantům také říká. S jejich chovem začal již v osmdesátých létech minulého století. Díky dobrým jazykovým schopnostem navázal kontakty s tehdejšími maďarskými chovateli. Jejich chovy patřily k absolutní špičce v Evropě. V roce 1974 si Viktor Engl přivezl do tehdejšího Československa své první giganty a texany. Asi největších úspěchů v chovatelské práci dosáhl s barevným rázem modrým pruhovým a bílým.

Viktor Engl na přelomu devadesátých let spolupracoval s majiteli malých holubích farem. Poskytoval jim chovný materiál a poradenství. Zkušenosti z komerčního chovu holubů získal z Maďarska, kde se už v 70. letech chov brojlerových holubů rozmáhal. Jedním z plemen chovaných pro produkci jatečních holoubat byl právě holub giant homer, česky gigant. Přestože byl v krátké době vytlačen modernějšími masnými plemeny, pro svoje estetické a užitkové vlastnosti si našel mnoho obdivovatelů mezi maďarskými drobnochovateli. To byl základ pro zemský chov gigantů v Maďarsku.

Později se Viktor Engl věnoval chovu gigantů pro výstavní účely. Jak bylo jeho zvykem, jejich chovu věnoval mnoho energie. Kvalitními importy a zkušenou rukou plemenáře, se jeho chov neustále zlepšoval. V krátké době se jeho „hlavatí kraťasové“, jak jim říkal, stali mezi holubářskou obcí pojmem. Naplno se také věnoval plemenářské a klubové činnosti. V roce 1988 se stal členem Klubu chovatelů masných plemen holubů v Československu. Tehdejší klub sdružoval chovatele gigantů, texanů, piešťanských obrů a mondénů. Několik let měl Viktor Engl na giganty uznaný plemenný chov. Po revoluci se stal členem maďarského klubu chovatelů gigantů. Později vstoupil do speciálního klubu chovatelů gigantů v USA. Z jejich klubových zpravodajů seznamoval chovatelskou veřejnost s tehdejšími standardy a novinkami z jejich chovu. Díky časopisu American Giant Homer News, mohl poskytnout odborné podklady pro ÚOK holubů. Na základě těchto informací byl gigant nově zařazen do takzvaného „Zeleného vzorníku holubů“ z roku 1993 od autorů Jiřího Havlína a Slavibora Petržílky. Pamětníci si určitě vzpomenou na jeho přednášku o standardu giganta na školení sboru posuzovatelů holubů. Součástí prezentace bylo předvedení vzorových zvířat.

Spolu s přítelem Ing. Františkem Leifrem se po revoluci podílel na importu gigantů ze země jejich původu USA. Díky těmto aktivitám se chov giganta u nás neustále zlepšoval. Z chovů se postupně začala vytrácet delší zvířata, takzvaného holandského šlechtění. Upřednostňoval se moderní typ holuba chovaný v Americe a Maďarsku. A jak by měl tento holubí krasavec v kostce vypadat? Gigant je typickým představitelem holuba tvaru řazeného do skupiny holubů vyšlechtěných na bázi poštovního holuba. Má mohutnou klenutou hlavou, krátký silný zobák, mohutné tělo s prostornou a dobře klenutou hrudí. Široká záda plynule přecházejí v krátký a na jedno brko složený ocas.

Co říci závěrem? Současný chov giganta je v naší republice na velice dobré úrovni. Tomu odpovídají dosažené úspěchy našich vystavovatelů na Evropských výstavách. Je třeba si připomenout, že jedním z průkopníků tohoto holuba tvaru, vzniklého na bázi poštovního holuba, byl Viktor Engl.

Ing. Aleš a Bc. Daniela Bukovských

Zdroj: http://www.zoofarma.cz/holubi-1/chovatele-holubu-gigantu-vzpominali-na-viktora-engla.htm

 

Ke stažení

Článek Na návštěvě chovatele