7.Krajská Jihomoravská výstava

Ve dnech 9. – 10.12.2017 se konala 7.KRAJSKÁ JIHOMORAVSKÁ VÝSTAVA králíků, drůbeže, holubů, okrasného a exotického ptactva s mezinárodní účastí I. MORAVIA BRNO 2017.

Nedílnou součástí této výstavy byla výstava holubů na které, bylo vystaveno 39 gigantů a to převážně v barevných rázech modrý černopruhý a modrý bělouš. Fotografie nejlepších holubů a výsledky soutěžního klání jsou zachyceny v přiložené fotogalerii. Za zaslané podklady a fotografie děkuji příteli Miroslavovi Kozákovi ml.

Radek Hampl