Celostátní výstava výletků gigantů a výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního – výsledky výstavy.

Dne 28.10.2017 proběhla druhá část speciální výstavy klubu a to výstava pro chovatele a širokou veřejnost, která probíhala v době od 9:00 do 11:30 hodin. Výstava se těšila přiměřenému zájmu a to nejen o vystavované a oceněné holubi, ale i o prodejné holubi členů klubu.Již zcela tradiční jsou návštěvy chovatelů z Polska a Slovenska. Součástí a samozřejmostí, je možná diskuse s předními českými chovateli a výměna chovatelských zkušeností. Vše probíhalo v přátelské atmosféře do doby ukončení výstavní části na které navazovalo oficiální vyhlášení výsledků a předávání cen úspěsným chovatelům. Předání cen se zhostili předseda klubu přítel Ing. František Leifr a jednatel klubu přítel Mgr. Ondřej Matouš. Byly předány dva tituly nejlepších výletků výstavy, sedm titulů šampionů výstavy a dvanáct čestných cen. Závěrem bychom rádi touto cestou poděkovali pořadatelům za příkladné uspořádání výstavy, chovatelům za prezentaci holubů a všem oceněným za příkladnou reprezentaci klubu. Součástí celostátní výstavy byl i společenský večer členů klubu na kterém byly předány čestné ceny. K tomuto večeru bude připraven samostatný příspěvek.

Průvodce(katalog) celostátní výstavou výletků gigantů a výstavních holubů-pdf.