Cesty k chovatelům – cesta 5. Václav Švehla

Vážení přátelé – chovatelé,

po delší odmlce přicházím s další návštěvou u chovatele a tentokrát jsem opět zavítal do kraje, kde se Gigantům opravdu daří. Žijí zde chovatelé, kteří jsou členy našeho klubu, chovatelé, kteří již nejsou jeho součástí, ale i chovatelé, kteří chovají Giganty pro jejich krásu a užitek. Navštívil jsem plzeňský kraj. Jedná se o mikroregion Plzeň – sever, kde se nachází vesnička Hvozd s necelými 200 obyvateli. Vesničku obklopují ze vše stran téměř neobydlené manětínské lesy. Vesnice je vzdálena 30 kilometrů od Plzně. Navštívil jsem chovatele, který se řadí mezi chovatelské nestory a to nejenom Gigantů. Už odpověď na jednu z mých prvních otázek: ˶ Vašku, jak dlouho chováš holuby? ˝, byla úžasná. ˶ Holuby chovám od narození, vlastně od doby co se mi podařilo vylézt po žebříku na půdu˝. Mým dalším navštíveným chovatelem byl Václav Švehla. Vašek byl jedním z prvních členů klubu, které jsem ve svých chovatelských začátcích navštívil. I tato první návštěva byla milá, vstřícná a laskavá. Po prohlídce chovatelského zařízení, které je prostorné a uzpůsobené chovu Gigantů, kde holuby mají k dispozici prostorné budníky i místa pro odpočinek, nechybí venkovní voliéra a následné prohlídce holubů – chovu, kde je znát letitá chovatelská zkušenost, jsme usedli do zahradního posezení a při hovoru jsme se přenesli především do dob minulých. Vašek mi na sebe prozradil, že se celý svůj profesní život věnoval zemědělství, kdy pracoval jako zootechnik, přičemž nezapomněl zmínit svou práci na chovu proslulých Přeštických prasat. Členem Českého svazu chovatelů je od roku 1964. Při cestách na výstavy jako mladý chovatel, používal peníze, které dostal na jídlo na nákup holubů. V té době choval Staváky a Pštrosy. Před odchodem na základní vojenskou službu dal své holoubky ke kamarádovi a po návratu si je vzal zpět. První Giganty získal v roce 1993 od přítele Kroba. Úzce spolupracoval se svým švagrem přítelem Vratislavem Reichem, kdy mi ukázal přehlednou dokumentaci, kterou si přítel Reich ke gigantům vedl. Věřím, že v budoucnu se k této dokumentaci ještě dostanu a budu jí tak moci představit všem chovatelům Gigantů. V pohodové atmosféře dále následoval výčet chovatelských úspěchů, kdy nelze opomenout titul Evropského šampiona – Gigant modrý pruhový (1998), pěti násobného Nejlepšího chovatele Gigantů západočeského kraje, mistr české republiky a nespočet dalších ocenění. V současnosti chová páry v barevných a kresebných rázech grizzly, modrý pruhový, tmavý kapratý a bronzový. Je nespravedlivé, jak čas pro holubáře rychle běží. Je škoda, že se s vámi nemohu podělit o všechny příběhy a zážitky z plného chovatelského života a věřím, že ve spojitosti a Vaškem jich vznikne ještě spousta a že se o ně podělí osobně i s ostatními chovateli. Každá má návštěva je opravdovým chovatelským zážitkem, kdy poznáváte nejen způsoby vedení chovu a chovatelské přístupy, ale především se prohlubují přátelské, kamarádské a lidské vztahy, což je v dnešní uspěchané a složité době nad míru důležité. Závěrem bych rád poděkoval za výtečné pohoštění, které pro nás připravila paní Švehlová. Vaškovi poděkovat za skvělý holubářský zážitek a do budoucna přát mnoho chovatelských úspěchů a budu se těšit  na další návštěvu.

Radek Hampl