Barevné a kresebné rázy

Barva a kresba

Všechny barvy čisté syté bez příměsi. Kresby pravidelné.

Barevné rázy

Černí, šedohnědí, hnědí, hnědožlutí, rec. červení, rec. žlutí, bílí.

Kresebné rázy

Tmavě kapratí, kapratí, pruhoví, popelavě červení a žlutí, modří, stříbřití, hnědí, hnědožlutí.

Dominantní opál

Vyběluje kaprování křídelní pruhy a ocasní pruh.

Bělouši

Čápci

S plně vyběleným opeřením, kdy barva je zachována v ručních letkách, nebo jejich koncích a to minimálně v sedmi ručních letkách. Barvený je ocasní pruh, vyjma u popelavě červených a žlutých.

Bělouši

Každé jednotlivé pero je probělené – žíhané.

Tygři tmaví

Základní barva je pravidelně střídaná na hlavě, horní polovině krku a křídelním štítu bílou barvou.

Tygři světlí

Základní barva je po celém opeření střídána bílou barvou. Tmaví a světlí tygři mají základní barvu plně zachovánu v ručních letkách a ocasu.

Straky

Mají rovnoměrně rozložené opeření základní barvy a bílého opeření včetně ručních a loketních letek a rýhovacích per.

Indigo, plnobarevní tzv. andaluští, s tmavou hlavou a krkem, kdy směrem k ocasu barva opeření světlá, je modrá. Opeření křídelního štítu je modré s černými lemy. Modří tmavě kapratí, kapratí, pruhoví mají černou barvu křídelního štítu jeho kresebného vzorku, modifikovanou červenou kapratostí, nebo červenými křídelními pruhy. Ocasní pruh chybí a letky jsou zbarveny modře.

Bronzoví

Bronzová modenů

Modifikuje černou kresbu křídelních štítů na hnědou s černými lemy. Ocasní pruh je černý.

Sírová šedohnědá

Šedohnědá kresba křídelních štítů je modifikována na žlutou s šedohnědými lemy, ocas má šedohnědý pruh.

Bronzová a sírová modenů je plavou barvou modrou a šedohnědou v tmavě kapratém, kapratrém a pruhovém kresebném vzoru křídelního štítu.

Všechny další nevyjmenované barvy a kresby jsou řazeny ve výstavní kategorii A.O.C.

Nový vzorník  standartních barev amerických gigantů.