Historie Giant Homer

Ať se to někomu líbí, nebo ne, obliba gigantů v našich zeměpisných šířkách stále stoupá. Vždyť na poslední celostátní výstavě obsadili, v počtu vystavených holubů, za národními plemeny Moravský pštros a Český stavák, třetí příčku. Tato skutečnost přiměla chovatele ke vzniku klubu výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního, který čítá 31 členů, především z řad chovatelů gigantů. 

Tento holub se v zemi svého původu – USA – nazývá American Giant Homer. Vznikl z létajících velkých tzv. homerů a následným křížením s francouzskými plemeny karnó a mondaine již před rokem 1918, pro další křížení byly použiti kingové a angličtí výstavní holubi. V roce 1929 byl v USA založen klub chovatelů American Giant Homer Association. V témže roce byl vydán první standard a holub se začal úspěšné vystavovat. S počátku byl gigant užitkovým holubem, ale po roce 1928 si vydobyl oceňované výstavní postavení. U nás byl vydán první vzorník v roce 1979 a poslední oficiální novelizace v roce 1993. 

Jedná se o mohutného, dobře osvaleného holuba v krátkých a dokonale zaoblených liniích, opeření je utažené v líbivých barvách poštovního typu. U gigantů se preferují pruhoví holubi nad plnobarevnými. Základní barvou je modrá pruhová, následují ostatní pruhoví, modří kapratí, ostatní kapratí, bílí, ostatní plnobarevní, grizzly, opáloví, andaluští, mandloví, tygři, stříkaní a straky. V minulém roce zajistil klub v zemi původu doporučené váhové kategorie. Ty od letošního roku musí respektovat všichni chovatelé i posuzovatelé. K vážení se přistoupilo především z důvodu rozlišení dvou velmi podobných plemen gigantů a amerických výstavních. U giganta je stanovena hmotnost 0.1 mladá od 750 g do 1.000 g, 0.1 stará od 800 g do 1.050 g, 1.0 mladý od 800 g do 1.100 g a 1.0 starý od 850 g do 1.150 gHolubi nesplňující stanovené limity nebudou posouzeni. Hrubé vady, které se často u holubů chovaných v ČR vyskytují, jsou náznaky pernatých ozdob, límce a lalůčky, ploché a protažené čelo, špatný sklon ocasu, nevýrazné oko a špatná struktura peří. 

Vlastnost, kterou giganti vynikají především, je velmi dobrá péče o holoubata, nejen z vlastního hnízda. Vynikající chovné páry jsou schopni odchovat až 14 holoubat v roce, průměr je však okolo 8. Na krmení nejsou příliš nároční, osvědčuje se i způsob krmení granulemi, které jsou vhodné především v chovné sezóně. V případě celoročního zkrmování mají giganti sklony k tvorbě tuku, který není žádoucí, jedná se o kvalitně osvaleného holuba na kterém je každý gram tuku znát. 

Z okolních zemí kvalitou vynikají především importy z Maďarska, kde je soustředěno v klubu na 250 chovatelů a nejvíc chovaných holubů ze země původu. Naši chovatelé na loňské Evropské výstavě získaly několik čestných cen, ale žádný titul šampión, který oprávněně putoval do Německa a Maďarska. Prvořadým úkolem je zkvalitnění struktury peří, nasazení hlavy nad zobákem a barva očí. Přesto jsem přesvědčen, že kvalita gigantů v České republice stále stoupá a pomalu dosahuje úrovně amerických holubů. Klub každoročně doporučuje tři výstavy, které jsou povinné pro získání titulu mistr klubu – celostátní výstava výletků v Holicích, Celostátní výstava CHOVATEL v Lysé nad Labem a Celostátní výstava gigantů v Lysé nad Labem.

Zájemci o členství v klubu

Ondřej Matouš
Třešňová 3021
289 23 Milovice
tel.: 775 994 339
e-mail: ondra.matous@centrum.cz