Šlechtitelský plán 2021– 2025

KLUBU CHOVATELŮ HOLUBŮ GIGANTŮ A OSTATNÍCH VÝSTAVNÍCH HOLUBŮ VZNIKLÝCH NA BÁZI HOLUBA POŠTOVNÍHO

1. Cíle pro stabilizaci giganta
2. Plemenné znaky – popis a návrhy na vylepšení
3. Stanovení vzácných a málo chovaných barevných rázů daného plemene
4. Evidence chovů a chovaných jedinců
5. Propagace plemene na výstavách, v odborné literatuře a ostatních periodikách
6. Zahraniční aktivity klubu
7. Práce s posuzovateli
8. Práce s členy klubu – speciální výstavy, přednášky, poradenství

Šlechtitelský plán 2021 – 2025 ke stažení

Šlechtitelský plán. 2021 fin docx

1. Cíle pro stabilizaci daného plemene

Na stávající kvalitě jedinců plemene gigant v České republice, se pozitivně projevil šlechtitelský plán klubu stanovený pro období 2013 – 2018. Cílená šlechtitelská činnost členů klubu a nákup kvalitních jedinců v zahraničí se projevil na vyrovnanosti chovaných jedinců u členů klubu. Postupně se prohlubují rozdíly jedinců chovaných v rámci klubu a gigantů v chovech mimo klub. Došlo ke zlepšení celkového tělesného rámce (osvalení hrudi a trojúhelníkového tvaru těla). Nedostatky nadále přetrvávají v tvaru hlavy, slabém zobáku, přerostlém ozobí, hrubé obočnici, utaženosti peří a širokém ocasu. U menšího procenta jedinců přetrvávají velké vady v opeření (rýhy na krku, uvolněné podocasníky a náznak třepenitosti na štítech křídlech). I nadále je tedy třeba pracovat na odstranění těchto nedostatků.Dalším cílem pro stabilizaci daného plemene bylo získání co největšího počtu chovatelů do našeho klubu. V současné době má klub více než 30 členů, kteří chovají kvalitní jedince tuzemského i zahraničního původu, které lze nabídnout potencionálním zájemcům o toto plemeno holubů. Nedílnou součástí úspěchu je i proškolení posuzovatelského sboru. Posuzovatelský sbor v rámci svého vzdělávání vzal v úvahu plemenné znaky gigantů a jejich tělesný rámec, což se projevilo na zvýšené kvalitě posuzování gigantů. I v této oblasti je třeba nadále pracovat na proškolování posuzovatelského sboru, a to především se vstupem nového standardu. Hlavním cílem v nadcházejícím období je uspořádávání mezinárodních výstav gigantů, které mají za ambici sblížit jednotlivé kluby v rámci celé Evropy. Věříme, že tato forma mezinárodního klání najde oblibu a stane se tradicí pro jednotlivé chovatelské kluby Evropy a ostatní chovatelé. Součástí mezinárodních výstav by měla být i prezentace jednotlivých klubů a prodejní stánky klubů.

2. Plemenné znaky – popis a návrhy na vylepšení

Standard je základ pro hodnocení specifických znaků s bodovým ohodnocením gigantů převzatý z USA, které je kolébkou těchto holubů. V roce 2019 byl Americkou asociací (TheAmericanGiantHomerAssociation) vydán nový standard plemene včetně nového vzorníku barev American Giant Homer (Giganta). V návaznosti na vydání nového standardu zemí původu dochází k přepracování vzorníku, tak aby byl použitelný v podmínkách evropského chovatelství.

V kresbě nového standardu jsou patrné změny v proporcích tělesných partií a to ve tvaru hlavy, síle a šíři krku, klenutější hrudi a hlubšího kýlu. Dále je patrnější sklon, kterýje veden asi ve 12 stupňovém úhlu směrem dolů k ocasu a v přímé linii se zády.

NOVÝ STANDRAD GIANT HOMER USA

Doporučuje se, aby každý posuzovatel měl tento standard a všechny 3 pohledy před sebou, jako návod při posuzování.

Chovatel musí koncentrovat pozornost na jednotlivé partie těla, kterými jsou především postava, krk, ocas a hlava. Je potřeba sledovat jednotlivé hodnotové znaky holuba pro svůj chovný program a musí se věnovat pozornost i celkové stavbě holuba a efektivně zhodnotit všechny plemenné znaky.

Kresba nového standardu – G.Romiga (USA)

Tento standard popisuje hlavní body jednotlivých znaků, aby pomohl chovateli i posuzovateli určit důležitost jednotlivých předností a vad pro porovnání a zařazení do příslušné třídy. Správná aplikace těchto hodnotových znaků zamezuje vyřazení nebo nesprávnou diskvalifikaci.

PLEMENNÝ TYP

Termín TYP se všeobecně týká tělesných tvaru, postoje a profilu holuba. Je to jasně ilustrováno na třech obrázcích ideálního typu. Ve výstavním názvosloví je typ posuzován a oceňován podle specifických strukturálních znaků standardu. Dá se říci, že tři obrázky ideálu vyjadřují vše, co je ve psaném standardu.

VELIKOST

Kvalitní jedinci obecně vykazují jemné rozdíly ve velikosti, která se pohybuje od 25 cm do 28 cm výška, od 24 cm do 27 cm délka a 12 cm až 16 cm přes klouby křídel (silnější konec křídel) šířka. Je-li vynikající v typu, měl by tento jedinec dostat přednost před velikostí. Avšak příliš velcí nebo příliš malí holubi jsou zcela nežádoucí.

 VÁHA

Nejkvalitnější holub v dobré výstavní kondici se zřetelně pozná při držení v rukou. Nízká váha nebo ztučnění jsou nežádoucí a jsou penalizovány. Ideální váha holuba je 990 g s tolerancí 850 g – 1 140 g. Ideální váha holubic je 935 g s tolerancí 790 g – 1 080 g. Holubi v této toleranci mohou být posuzováni rovnocenně.

HLAVA 15 bodů

Profil hlavy se plynule a nerušeně postupně zvedá v jednom oblouku od špičky zobáku s nejvyšším bodem lehce za zadní stranu oka, pak postupně klesá bez jakéhokoliv zakřivení na krk a bez jakýchkoliv plochých částí. Při pohledu shora je zřetelně viditelná šířka mezi očima, zužující se jemně směrem k ozobí. Bez známek  zúžení nebo rozšíření. Celá hlava by měla vyjadřovat sílu nasazení na krk.

OČI 5 bodů

Ostré a jasně zářivé. Rubínově červené nebo oranžové, preferovaná je více rubínová červená. Hnědí a hnědě plaví (khaki) holubi mají nepravé perlové oči, bílí mají oči tmavé (vikvové).

OBOČNICE 2 body

Středně velké, čisté, jemné a pravidelné, podle barvy opeření světlé až tmavé; bílí mají obočnice narůžovělé až světlé.

ZOBÁK 5 bodů

Střední délka, silný a přímý. Obě čelisti skoro stejné síly a pevnosti. Vychází jemně z tváře bez jakéhokoliv zakřivení. Žádné známky překřížení čelistí. Podle barvy opeření světlý až černý, bílí mají zobák světlý – narůžovělý.

OZOBÍ 2 body

Střední velikost, jemné bez hrubosti – vrásčitosti. Mělo by být posazeno mezi hlavou a zobákem. Bez bradavičnatých výrůstků u kořene spodního zobáku.

KRK 5 bodů

Silný, středně dlouhý z ramen široce vystupující; k hlavě se zužující bez záhybů nebo rýh.

STAVBA TĚLA

Celkem 36 bodů je přisuzováno pro části úzce spojené se stavbou těla, tj. tělo, hrud, záda a kýl. Vyjadřuje to silný důraz na preferované znaky holuba.

POSTAVA 16 bodů

Krátká, široká, hluboká a pevně stavěná. Tělo jako celek představuje srovnaný sbíhavý, klínovitý tvar, který je dobře cítit v rukou. Zadní část je dobře vyplněná a zužující se (klínovitě), bez rozšíření, které může způsobit širší ocas.

ZÁDA 5 bodů

Rovná a přímá s širokými rameny, směřujícími k dobře vyplněnému spodku. Tvoří linii s ocasem, který je veden asi ve 12 stupňovém úhlu pod horizontem.

 HRUĎ 10 bodů

Dobře vyklenutá- nápadná, široká – 12 – 16 cm mezi ohbí křídel. Hluboká a dobře zakulacená. Plná, jak nahoře, tak pod úrovní křídel. Výše posazená k spodní části trupu (myšleno za nohama)

SPODNÍ ČÁST TRUPU 5 bodů

Dostatečně hluboká s dobrou hloubkou vzadu, tak aby byl zajištěn dobře vyplněný spodek. Dobře pokrytý pevným a utaženým peřím.

KŘÍDLA 10 bodů

Ve správné proporci k délce těla. Plná síly, pevná od ramen až ke kostřeci, přitažená těsně k tělu z předního pohledu. Letky se na ocase spojují s dvěma špičkami letek skoro nebo úplně. V každém křídle je 10 ručních letek. V případě většího nebo menšího počtu ručních letek o jednu tedy 9 nebo 11, je to třeba považovat za vadu, tedy maximální ocenění 92 body třída dobrý. Při počtu více než 11 a méně než 9 ručních letek v jednom nebo obou křídlech je udělena výluka. Křídla by měla dobře krýt záda.

Letky jsou silné, celá plocha křídla je pokryta jemným, pevným a těsně se překrývajícím opeřením. Ruční a předloketní letky se pevně překrývají a přiléhají.

OCAS 5 bodů

Dvanáct pevně nasazených per se silnou strukturou praporu a brkem. Při roztažení do plného vějíře s péry pevně se překrývajícími a propojenými jeden s druhým bez jakýchkoliv známek rozdělení. Když je uzavřený s pery pevně přeloženými, budí dojem, že je jen o trochu širší než šířka jednoho péra. Krátký, nepřesahuje víc než 2,5 cm za špičky letek. Je veden asi ve 12 stupňovém úhlu směrem dolů a v přímé linii se zády.

NOHY 5 bodů

Nohy jsou střední délky, širšího a pevného postavení, v patních kloubech mírně podkleslé. Na pohled silné ukazující tloušťku kostí. Stehna plná a svalnatá. Holenní kosti a prsty jsou bez peří. Prsty jsou silné a přímé bez meziprstních blán. Na každé noze jsou čtyři oddělené prsty, jak je zřejmé z kresby běžného standardu. Všechny prsty jsou stejné síly ve správné proporci, s drápkem. Všechny drápky mají stejnou barvu, která odpovídá barvě zobáku a opeření.

VÝSTAVNÍ KONDICE 10 bodů

Holub působí zdravýma klidným dojem v rovnovážném držení těla a s utaženým opeřením bez patrného znečištění. Při kontaktu vystavený holub nevykazuje plachost. Holub, nesmí být ztučnělý, ani hubený. Holubi s deformacemi by měli být vyloučeni v souladu s tímto standardem. Nemocní ptáci musí být odstraněni do karantény.

3. Stanovení vzácných a málo chovaných barevných rázů daného plemene

Náš klub pravidelně vyhlašuje konkrétní kategorie málo chovaných barevných rázů, na které uděluje pohár a titul šampion. V současné době dominují na výstavách základní barevné rázy, a to modrá pruhová, tmavá, kapratá a modrá bělouš. K těmto barvám se v menším měřítku připojují holubi v barvě černé, bílé, červené a žluté recesivní, modré pruhové kapraté opály, indigo, andaluské, straky, tygři, mandloví, apod. Klub má snahu znovu oživit chov modrých bezpruhých, čeveněplavých, žlutěplavých a hněděplavých tmavých, kapratých a pruhových. Dále pak stříkaných a tygrů ve všech barvách.

Klub na svých výstavách vyhlašuje kategorie barevných rázů: modří pruhoví, ostatní pruhoví, kapratí, plnobarevní, bělouši, bílí (černí) a ostatní. Všechny výše uvedené barevné rázy se nám podařilo rozšířit do tuzemských chovů.

Oficiální vzorník barevných rázů odpovídá zbarvení poštovních holubů. Oproti poštovním holubům jsou giganti obohaceni o barvy recesivní.

Barevné rázy dle vzorníku USA:

 

 4. Evidence chovů a chovaných jedinců

Evidenci chovu si vedou chovatelé sdružení v našem klubu sami. Klub uděluje ještě speciální chovy dle podmínek: Speciální chov gigantů a ostatních výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního (S-chov) – nejnižší stupeň kontrolovaného chovu. Právo jeho uznání má výhradně klub. Uznávací řízení probíhá při každé celostátní výstavě klubu. Platnost je stanovena na dva roky. Účastnit se může každý chovatel gigantů a ostatních výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního, který je členem ČSCH. Všeobecné podmínky: vystavena musí být kolekce 6kusů jedné variety z vlastního chovu. Ocenění jednotlivých holubů nesmí být nižší než 93 bodů, celkové hodnocení kolekce nejméně 568 bodů, rodokmeny se nevyžadují. Klub využívá svého práva a jako zřizovatel podmínky doplňuje: v kolekci musí být minimálně 2 holubice a 2 výletci ročníku konání výstavy. Vyhodnocují se všechny kolekce, které splňují kritéria pro S-chov.

5. Propagace plemene na výstavách, v odborné literatuře, médiích, internetu, na sociálních sítích a ostatních periodikách

Klub od svého založení připravuje dvě celostátní výstavy. 1. v říjnu na Moravě, kde jsou vystaveni výletci a druhá se pravidelně koná v Lysé nad Labem u příležitosti lednové krajské výstavy Náš chovatel. Vedení klubu ale doporučuje i účast na celostátní výstavě, kde expozice gigantů v počtu vystavených holubů končí vždy do pátého místa. Klub podporuje i výstavy v rámci regionů například Jihomoravská výstava a výstavy gigantů v Plzeňském kraji. Pravidelně jsou publikovány ve svazovém časopisu články z klubových výstav a o návštěvách ze zahraničí. V celostátních médiích se objevují reportáže z jednotlivých chovatelských zařízení, kdy se v poslední době odvysílaly v pořady z cyklů Hobby naší doby, Receptář prima nápadů a projekt České televize s názvem Co Čech to chovatel. Klub spravuje webové stránky, které jsou pramenem základních a aktuálních informací z chovu gigantů, a to jak z domácího prostředí, tak ze zahraničí. Jsou zdrojem informací pro chovatele v ČR a v celém světě, kdy jsou nejhojněji navštěvovány chovateli z Česka, Slovenska, Německa, Spojených států amerických, Rumunska, Maďarska, Polska, Itálie, Nizozemska, Arabských Emirátů, Číny a dalších států. Dále jsou na webových stránkách propagovány jednotlivé chovy a chovatelé členové klubu. Webová stránka klubu je nezbytně provázána se sociálními sítěmi a to především Facebook, kde aktuálně je spravováno několik skupin zabývajících se chovem gigantů, jde především o propagaci jednotlivých chovatelů.

6. Zahraniční aktivity klubu

Členové našeho klubu pořádají pravidelné cesty chovatelů po chovech u maďarských kolegů. Tyto cesty se tradují více než 20 let. V rámci pořádání mezinárodních výstav klub úzce spolupracuje s německými kolegy, kdy zájmem klubu je sblížit jednotlivé kluby v rámci Evropy a úzce s nimi spolupracovat.Klub má v současné chvíli přes 30 členů, z čehož jsou čtyři ze Slovenska a jeden z Polska. Klub je otevřený všem chovatelům gigantů a ostatních plemen holubů vyšlechtěných na bázi poštovního holuba.

7. Práce s posuzovateli

Náš klub již řadu let spolupracuje s několika vybranými posuzovateli, které pravidelně zve na naše speciální výstavy. Zejména na výstavě výletků v Újezdě u Brna jsou každoročně po provedeném neveřejném posouzení, veřejně za přítomnosti chovatelů a vystavovatelů vybíráni nejlepší jedinci v jednotlivých barvách, kdy posuzovatel který patřičný ráz posuzoval, vysvětluje chovatelům kvalitativní hodnoty předváděných holubů a snaží se upozornit na přednosti a vady, a také na kvalitativní posun či ústup celého rázu. Tuto osvědčenou praxi převzala od nás řada českých klubů chovatelů holubů. Několikrát také náš klub dodával holuby na celorepublikové školení posuzovatelů. V současné době je jeden člen klubu posuzovatelem, čímž došlo k naplnění cíle z předchozího šlechtitelského plánu.

8. Práce s členy klubu – speciální výstavy, přednášky, poradenství

Vedení klubu každoročně vyhlašuje soutěž o Mistra klubu, kterého se může zúčastnit každý člen klubu. Do soutěže může přihlásit libovolný počet holubů, přičemž se do soutěže započítává 8 nejlépe hodnocených z každé speciální výstavy. Původně jsme tuto soutěž rozdělovali na barevné rázy, nyní, při pestrosti barevných rázů v našich chovech, je Mistr klubu udělován pouze na bodový zisk. Nejvyšší počet bodů je za nejlépe oceněnou kolekci, následují nejlepší holub a holubice výstavy, šampioni jednotlivých barevných rázů, čestné ceny a bodová škála od 97 b do 91 b. Díky členství MVDr. Miloše Hegera, jsme již několikrát uspořádali veterinární přednášku a nyní jsme přešli k individuálním poradnám, které př. Heger zajišťuje jednotlivým členům.