Vzorník Americký výstavní

Původ

USA, určující vzorník: EE

Celkový dojem

Středně velký, statný holub, hrdého a dostatečně vzpřímeného držení těla a k ocasu klínovitě se zužujícího hřbetu. Hlava spolu se středně dlouhým a tupým zobákem tvoří pravidelný oblouk.

Exteriér

Hlava

Bez pernatých ozdob, široká, bez propadlin a zúžení, spolu se zobákem a záhlavím, které plynule přechází v krk, tvoří pravidelný oblouk. Její nejvyšší bod leží nad očima.

Barva očí

Zářící, tmavě červená – takové je dávána přednost před očima zahnědlýma; bílí mají oči tmavé (vikvové), hnědí nepravé perlové.

Obočnice

Úzké, jemné, vpředu poněkud širší, světlé až tmavé, a to podle barvy opeření.

Zobák

Středně dlouhý, silný; horní i spodní zobák téměř stejně silný, spodní linie spodního zobáku směřuje kolmo k hlavě; pomyslná přímka vložená mezi horní a spodní zobák prochází očima.

Ozobí

Středně velké, pokud možno hladké, srdcovitě utvářené, bez výrazné rýhy nebo do něj vrostlého peří; mezi zobák a hlavu vhodně umístěné, obě jeho strany jsou stejně velké. Jeho přirozený náznak na spodním zobáku je přípustný.

Barva zobáku

Světlá až tmavá, a to podle barevného rázu; bílí mají zobák světlý.

Krk

Středně dlouhý, z těla široce vystupující, směrem k hlavě se jen mírně zužuje.

Hrdlo

Hluboce vykrojené.

Hruď

Ne příliš hluboká, široká, plná, dobře zaoblená a pozdviženě nesená.

Hřbet: krátký, plochý, mezi rameny široký, nazad skloněný, směrem k ocasu klínovitě se zužující.

Křídla

Silná, k tělu pevně přilehlá; letky silné a široké, nad ocasem nesené, ale jeho konce nedosahující; křídelní ohbí silná a zřetelná.

Ocas

Dobře složený, ne příliš dlouhý, země se nedotýkající.

Nohy

Téměř středně dlouhé (poněkud kratší – pozn.překl.), svalnaté a zřetelně podkleslé, běháky neopeřené, barva drápků odpovídá barvě zobáku.

Opeření

Pevně přilehlé.

Hrubé vady

Malé, úzké nebo příliš dlouhé tělo, úzká, plochá nebo málo osvalená hruď, poněkud vodorovnější držení těla, příliš vysoký, nebo nízký postoj; příliš plochá nebo kulatá hlava, zúžené, resp. propadlé čelo, nečisté (nevykrojené) hrdlo, slabý zobák, hrubé obočnice, opeřené běháky, zkadeřené peří, velké vady barvy a kresby opeření.

Pořadí důležitosti znaků při posuzování

Celkový vzhled – tvar a držení těla – postoj – hlava – zobák – oči – barva a kresba opeření.

Kroužek

9 mm

Přeložil: S. Petžílka