Vzorník Giant Homer (2022)

         

Názvy dle EE: N – Giant Homer, F – Giant Homer, A – Giant Homer

Zařazení v seznamu EE: holubi tvaru č. 30

Původ: vznikl v první třetině 20. století v USA selekcí z poštovních holubů, zušlechtěn přes výstavní plemena na bázi poštovního holuba a přes holuby tvaru.

Plemenné znaky: Silný, kompaktní holub, trojúhelníkového tvaru postavy, osvalené a hluboké hrudi, téměř vodorovného držení těla, s charakteristicky klenutou hlavou a široce nasazeným tupým zobákem, mírně svažujícího se nesení ocasu.

Posuzování: Celkový dojem – stavba těla (36 bodů) – hlava (15 bodů) – hruď (10 bodů) – křídla (10 bodů) – zobák (5 bodů) – krk (5 bodů) – záda (5 bodů) – kýl (5 bodů) – oči (5 bodů) – obočnice (2 body) – ozobí (2 body).

Hlava: hladká, silná a široká, protažená linie hlavy je mírně předsazená, plynule se zvedající v jednom oblouku s nejvyšším bodem nad očima, s následným plynulým klesáním směrem k týlu, bez náznaků plošinek, s výraznou šířkou lící, při pohledu shora se tvar hlavy mírně zužuje ve tvaru klínu k ozobí, velikost silně konstituované hlavy, bez nápadných zúžení či jiného narušení stanovených linií, koreluje s nasazením na silný krk.

Oči: jasné až zářivé, oranžové až rubínově červené s preferencí živě červeného zbarvení, nepravé perlové u hnědých a hnědožlutých, tmavé u bílých a straků s bílým opeřením kolem očí, obě oči stejné barvy, obočnice střední šířky, čisté, jemné a pravidelné, podle barvy opeření světlé až tmavé;   narůžovělé až světlé u bílých a příslušných straků.

Zobák: střední délky, rovný, širokého nasazení, obě čelisti stejně silné, plynule navazuje na horní i boční linie hlavy, je pevně dovřený a symetrický, podle barvy opeření světlý až černý, u bílých a straků s bíle zbarvenou hlavou je světlý až narůžovělý.

Křídla: široká, silná, těsně přilehlá, přiměřené velikosti k tělu, ohbí překrývá hrudní opeření, letky se nekříží, ale mohou se dotýkat, jako ostatní části křídel působí pevným, hladkým a uceleným dojmem, ručních letek je deset, při počtu letek 9 nebo 11 se jedná o vadu, u jiného počtu letek již o vadu výlukovou, křídla dobře kryjí hřbet.

Ocas: krátký, úzký, navazující plynule na záda, svažující se ve sklonu kolem 12 stupňů, složený z dvanácti silných, přes sebe natěsno složených per, bez mezer, šířka ocasu jen nepatrně přesahuje šířku jednoho pera.

Opeření: tvořeno širšími pery, krátké, hladké a po celém opeření pevně přilehlé.

Nohy: střední délky, široce nasazené a silné, v patních kloubech mírně povolené, stehna plná a osvalená, prsty silné a rovné, k tělu přiměřené velikosti, barva drápků odpovídá opeření, resp. barvě zobáku.

Krk: silný, středně dlouhý, z ramen široce vystupující, k hlavě se zužující; hrdlo hladce vykrojené, opeření přilehlé, bez záhybů nebo rýh.

Postava: krátká, široká, hluboká, pevné konstituce, jako celek vytváří z horního pohledu tvar klínu, dobře vyplněný i vzadu, kde plynule přechází v zužující se ocas, dobře osvalená, hluboká a zakulacená, stejné šířky nad křídly i pod křídly, kvalitu osvalení hodnotíme při posuzování v rukou, typický jedinec je pevné stavby a z rukou jakoby vyjíždí, tělo je délky od 24 do 27 cm, celkové výšky od 25 do 28 cm, šířka hrudi od 12 do 16 cm, ideální hmotnost holuba 1000 g s tolerancí mezi 850 až 1 140 g, ideální hmotnost holubic 935 g, s tolerancí mezi 790 až 1 080 g, v této hmotnostní škále se holubi posuzují zcela rovnocenně, přerostlí ani malí holubi nejsou žádoucí, záda jsou mezi rameny široká, rovná, nesená v mírném sklonu dolů k ocasu, oblast postavy za nohami, tzv. kýl, je dostatečně hluboký, plynule navazující na pravidelně klenutou linii dolní hrudi a břicha, mírně se zvedající směrem ke kloace, i zde je opeření pevně přiléhavé.

Barva a kresba Uznány jsou všechny barevné rázy základních barevných řad, recesivně bílé, recesivně červené a žluté, jakož i modifikace barevných řad, včetně běloušů, tygrů, dominantního opálu, indigo, andaluziánů, mandlových, rudobarvých, redukovaných, straků a všech dalších rázů, barvy jsou čisté, u jednobarevných stejnoměrné, vzorky pravidelné a přesně ohraničené, ve zvláštní výstavní kategorii lze plnohodnotně posoudit všechny jedince v nestandardním zbarvení či s nestandardním podílem bílého/barevného opeření, kdy u těchto se zbarvení nehodnotí.

Vady Dlouhé, malé, úzké nebo hrubé tělo, plochá hruď, vysoký, nízký nebo úzký postoj, úzký či delší krk, ploché nebo kulaté temeno, úzké neklínovité čelo, světlé oči, hrubé obočnice a ozobí, narušující linii hlavy, slabý zobák, lalůček, opeření nohou, nepřiléhající či zkadeřené opeření, závažné nedostatky vady a kresby s výjimkou jedinců zařazených do zvláštní kategorie, neodpovídající hmotnost či předepsané délky.

Kroužek č. 11

Klub chovatelů holubů Giant Homer a ostatních výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního v České republice.
2022

Vzorník standardních barev American Giant Homer