Ing.František Leifr

Vážení přátelé – chovatelé,

dnešním dnem vstupuje do pomyslné „Síně slávy“ našeho klubu přítel, kamarád Ing. František Leifr. Jako emeritní předseda Klubu chovatelů holubů Giant Homer a ostatních výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního v České republice je významnou osobností spojenou s chovem holubů Giant Homer. Byl u zrodu tohoto klubu, stál za rostoucí popularitou Gigantů v České republice a zásadním způsobem se podílel na propagaci, popularizaci a především na zkvalitnění tohoto plemene v České republice i za jejími hranicemi.  Za tím vším stála oddanost pro holubářství, odhodlanost dát chovatelům v České republice kvalitní jedince a tím posouvat Giganty chované v našich chovech na špičku v Evropě se schopností konkurovat zemi původu USA. 

Zároveň to byla i touha sbližovat chovatele Gigantů u nás i v zahraničí a prohlubovat jejich přátelství. Jako členové klubu jsme hrdí na to, že od roku 2002 do roku 2018 byl František předsedou našeho klubu a náš klub pozvedl na současnou úroveň. Je úžasné, že při chovatelských setkáních a debatách mezi chovateli se často vzpomene na Františka, což je důkazem, že na přítele Ing. Františka Leifra se nezapomíná.

Pro přiblížení životní cesty spojené s chovem holubů přinášíme odpovědi bývalého předsedy klubu přítele Ing. Františka Leifra na otázky, které mu položil současný předseda klubu přítel Jaroslav Kohout:

Jaké byly Tvé začátky s chovatelstvím kdy, kde, co jsi choval?

Už jako malý kluk jsem začal před 60 lety a choval jsem s otcem (poštovní holuby, MP, Štrasery a staváky).

Kdy, proč a jak jsi začínal s Giganty?

S Giganty jsem začal v r. 1978 s prvními nákupy od pana Fictuma z Domažlic, ale naplno jsem začal až začátkem spolupráce s Viktorem Englem a následně s Jardou Šindelářem z Kanady v r. 1993, a Giganty jsem začal chovat z důvodu oblíbenosti PH standardů a velikosti Štraserů, kombinaci těchto dvou faktorů pro mě splňoval Giant Homer.

Kde jsi všude byl za Giganty, kolik jsi jich dovezl do ČR cca.

S dovozy Giant Homer jsem začal v r. 1994 z USA a Maďarska. V Maďarsku jsem byl odhadem 20 x a dovezl jsem několik stovek holubů, v USA jsem byl 3 x (členem v klubu v USA jsem byl od r. 1996 – 2018) a dovezl jsem cca 250 Gigantů od těch nejlepších chovatelů sdružených pod Americkým klubem chovatelů Gigantů (AGHA – The American Giant Homer Association). Za Giganty jsem byl několikrát i v Itálii, ale to Ty víš stejně jako já.

Jak hodnotíš celé období Tvého působení v klubu? Čeho si Ty nejvíce ceníš za celé období?

Založení klubu v roce 2002 považuji za zlom v pohledu na kvalitu holuba Giant Homer a následnou stoupající oblíbenost ovlivněnou příkladnou spoluprací všech členů klubu, která se pokazila až v závěru mého působení v klubu. Při založení klubu jsem se stal prvním předsedou, přeložil jsem standart  AGHA pro český klub, stal jsem se členem klubu v USA, což vedlo k sblížení mezi oběma kluby. Byla docílena mimořádná kvalita holubů, která se hodně přiblížila k ideálu Standardu Giant Homer a myslím si, že to takto i pokračuje.

Na co je třeba se dle tvého názoru v chovu Gigantů zaměřit?

Základní podmínkou udržení současné kvality Gigantů v České republice je se neodchylovat od amerického Standardu AGHA a v tomto smyslu mít zejména kvalitní posuzovatele, kteří budou naplňovat svými posudky tyto zásady. Také je dobré udržovat kontinuálně konstruktivní spolupráci se zahraničními kolegy.

Evropský šampion chovatel Ing. František Leifr

Slovo předsedy klubu

Vážení přátelé

Dovolte mi, abych uvedl Ing. Františka Leifra bývalého předsedu našeho klubu do naší klubové „Síně slávy“. Přítel Franta Leifr byl v roce 2002 v rámci založení klubu zvolen předsedou. Byla to tehdy velmi správná volba všech zakládajících členů. To, co Franta pro klub, ale hlavně členy klubu a chovatele holubů Gigantů udělal, se dá jen těžko obsáhnout a hodnotit. Pro rozvoj chovu Giant Homer v České republice byl schopný zorganizovat, ale i ve velké míře financovat dovoz chovných holubů GH z celého holubářského světa. To je něco co určitě přesahuje určitou mez koníčku. Přítel Franta Leifr nebyl ten, co více bere, ale hlavně ten co více dává. To je nesporně vlastnost, kterou má jen málokdo! Měl jsem tu čest s ním prožít úžasné roky našich návštěv holubářů v Maďarsku, ale i v Itálii. Dovozy, stovek kvalitních chovných holubů, které neskutečně pozvedly standard Gigantů v České republice. Česká republika se stala přední zemí v chovu Giant Homer v Evropě. Pochopitelně i dovozy holubů ze země původu tedy USA, byly a jsou pro rozvoj a úroveň dnešního standardu GH jednoznačně pozitivní a velmi důležité. Za tím vším stál přítel Ing. František Leifr. V současné době Franta již Giganty ani jiné holuby nechová. Jeho hlavním koníčkem se stala hlavně práce a rodina.  Dovolte mi, abych jménem Klubu chovatelů holubů Giant Homer a ostatních výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního v České republice klubu příteli ing. Františku Leifrovi  poděkoval za to co pro klub a Giganty za ty roky udělal a popřál mu hodně zdraví a ještě mnoho osobních úspěchů a radosti.

 

Kohout Jaroslav – předseda klubu