Návštěva klubové speciální výstavy v maďarském Dabasu 2024.

Vážení chovatelé,

ve dnech 27.-28.1.2024 proběhly speciální výstavy klubů chovatelů holubů v maďarském Dabasu. V rámci této výstavy proběhla i speciální výstava gigantů. K vidění bylo 255 gigantů a t nejen maďarských chovatelů, ale i chovatelů z Rumunska. Tato výstava byla výjimečná především setkáním představitelů klubů Z České republiky, Maďarska, Německa a Rumunska. Cílem tohoto setkání nebyla jen prohlídka expozice holubů, ale především navázání užší spolupráce s možností uspořádání mezinárodních výstav tohoto plemene, což bylo ve vzájemné shodě. Otázkou pro další období zůstává, kde tyto výstavy organizovat a jakým způsobem přistupovat k výběru posuzovatelů na tuto akci.  Český klub v minulosti již uspořádal dvě mezinárodní akce a přesto, že bylo vynaloženo velké úsilí nepodařilo se zajistit účast všech významných evropských klubů. Věříme, že se do budoucna podaří zdařilá mezinárodní výstava gigantů, kdy vhodným místem se jeví právě OBO Aréna v maďarském Dabasu.