Historie klubu

Klub chovatelů holubů gigantů a ostatních výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního byl založen 24. 11. 2002 v Lysé nad Labem a do jeho čela byl zvolen Ing. František Leifr, jednatelem Mgr. Ondřej Matouš a pokladníkem JUDr. Michal Danišovič.

Po zaregistrování na Ministerstvu vnitra bylo klubu přiděleno IČ 71175792. Historicky 1. klubová výstava proběhla ve výstavní hale ZO ČSCH v Holicích, následovaly výstavy v Úvalech a Kolíně a od roku 2008 klub pořádá celostátní výstavu výletků v Újezdě u Brna a celostátní výstavu klubu na výstavišti v Lysé nad Labem.

Od doby založení klubu se členská základna pohybuje v průměru od 20 do 27 členů. Výbor klubu je 5-ti členný, schází se čtvrtletně a vždy v lednu svolává výroční členskou schůzi klubu.

Na svých speciálních výstavách klub uděluje ocenění nejlepší kolekce výstavy, nejlepší holub výstavy, nejlepší holubice výstavy, šampión výstavy: modrý pruhový, ostatní pruhoví, kapratí vč. tmavých, grizzly a ostatní.

Zájemci o členství v klubu vyplní přihlášku a zašlou ji jednateli klubu Mgr. Ondřeji Matoušovi na jeho korespondenční adresu.