Jak začít s chovem

K této problematice se snažíme přistoupit, tak abychom začínajícím i stávajícím chovatelům pomohli s chovem gigantů a ostatních výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního . Pro představu zveřejňujeme struktůru budoucí části z rad chovatelům.

Základní rozdělení problematiky:

1) Chovatelská zařízení – holubníky

2) Vybavení holubníků

3) Druhy chovů

4) Nákup chovných jedinců

5) Odchov – zařízení – vybavení

6) Zoohygiena chovu