Nemoci

Problematikou nemocí holubů se podrobně zabývá slovenská publikace Holuby a ich zdravie od MVDr. Miloslava Struhára.

Dalším zdrojem informací je prezentace Veterinární problematika v chovech holubů, která přináší obecné informace o chovu holubů, ale především přehledný popis nemocí, které se objevují v chovech holubů, prevenci a léčbu. Prezentace je zveřejněna se souhlasem autora – Klinika Chorob ptáků, plazů a drobných savců, FVL, VFU Brno.

Ke stažení

Veterinární problematika v chovech holubů