Výroční členská schůze klubu.

Vážení přátelé chovatelé,

tradičně se v rámci výstavy Náš chovatel konala výroční členská schůze Klubu chovatelů holubů Gigantů a ostatních výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního v České republice. Zde byla vyhodnocena výstavní sezóna 2022, klubové aktivity, byli přijati nový členové klubu a předány ceny za 2.speciální výstavu klubu. Předseda a jednatel klubu zhodnotili uplynulých 20 let od založení klubu a členům klubu a příznivcům kluby byly předány pamětní listy ku příležitosti 20.výročí založení klubu. Velmi důležitým bodem členské schůze byla volba nového výboru klubu. Ze svých funkcí před volbou výboru klubu odstoupili člen klubu Ing. Josef Albrecht a vzdělavatel klubu Karel Skřivan. Jménem klubu děkujeme těmto dlouholetým členům výboru klubu za práci, kterou pro klub odvedli. Velmi si vážíme především zajištění tradiční výstavy výletků klubu v Újezdě u Brna, kteří tito členové spolu s ostatními připravují a organizují.

Klub zvolil na příští volební období tento výbor:

předseda klubu: Jaroslav Kohout

jednatel klubu: Ondřej Matouš

vzdělavatel klubu: Radek Hampl (administrátor webových stránek)

člen výboru: Václav Švehla

pokladník klubu: Václav Richter

revizní komise: Miroslav Kajuk

 

Výstava Náš chovatel 2023 – 2.speciální výstava klubu katalog výstavy a holuby s výborným a velmi dobrým hodnocením.

Vážení přátelé – chovatelé,

přinášíme vám touto cestou výsledky z 2. speciální výstavy klubu, která se konala v rámci 17. středočeské výstavy drobného zvířectva rozšířená o celostátní speciálky klubů Náš chovatel ve dnech pátek 13. – sobota 14. ledna 2023 na výstavišti v Lysé nad Labem. V rámci této speciální výstavy Klubu chovatelů holubů Gigantů a ostatních výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního v České republice bylo vystaveno 30 amerických výstavních holubů, 153 gigantů a 2 exhibiční holubi. Posuzovatelský sbor byl ve složení: Šulák Karel, Směšný Miroslav, Gajda Petr a Otruba Miroslav. Na hladký průběh posuzování dohlížel vedoucí posuzovatel Pavel Wieder. Zveřejňujeme katalog z výstavy a holuby s výborným s velmi dobrým hodnocením.

katalog Náš chovatel 2023 klub AGH a ASR

2. speciální výstava klubu

Vážení chovatelé – chovatelé,
zveme Vás touto cestou na 2. celostátní výstavu Klubu chovatelů holubů Gigantů a ostatních výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního v České republice v chovné sezóně 2022. Výstava proběhne ve dnech pátek 13. – sobota 14. ledna 2023 na výstavišti v Lysé nad Labem v rámci 17. středočeské výstavy drobného zvířectva rozšířená o celostátní speciálky klubů. Na našem stánku naleznete přátelskou chovatelskou atmosféru s drobným občerstvením, tradiční trh holubů členů klubu a klubové upomínkové předměty.
Těšíme se na Vaší návštěvu.

Jihomoravská výstava Moravia Brno 2022

Vážení přátelé chovatelé,

ve dnech 10. – 11.12.2022 se v na výstavišti v Brně konala tradiční krajská výstava Moravia Brno 2022. Na této výstavě bylo vystaveno 19 gigantů a 10 amerických výstavních holubů. Čestné ceny byly uděleny chovatelům Ing. Josefovi Albrechtovi ( gigant modrý kapratý 96b) a Davidovi Heinzovi (americký výstavní indigo 96b).

Všem chovatelům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci klubu na výstavě Moravia Brno 2022.

Celostátní výstava Chovatel 2022

Vážení přátelé chovatelé,

na celostátní výstavě drobného zvířectva Chovatel 2022, která se konala 18. – 19.11.2022 na výstavišti v Lysé nad Labem bylo vystaveno celkem 59 gigantů a 18 amerických výstavních holubů. Titul Mistra České republiky – Šampiona České republiky získal 1.0 Gigant bílý chovatele Ondřeje Matouše, titul Mistra České republiky získali Ondřej Matouš (modrý kapratý tmavý 379b) a Radek Hampl (modrý pruhový 380b). čestné ceny získali Jaroslav Kohout (modrý bělouš 96b), Ondřej Matouš (modrý kapratý tmavý 96b) a Miroslav Kajuk (žlutý dominantní 96b). Čestnou cenu dále získal Jaroslav Kohout – americký výstavní (modrý strak kapratý 96b).

Všem chovatelům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci klubu na celostátní výstavě Chovatel 2022.

Katalog CV 2022-1 Katalog CV 2022-2

Celostátní speciální výstava výletků Klubu chovatelů holubů Giant Homer a ostatních výstavních holubů v České republice 2022 – zaklecování a posuzování

Vážení přátelé chovatelé,

přinášíme Vám pár fotografií ze zaklecování holubů a výběru nejlepších holubů výstavy posuzovatelským sborem – rozstřelem.

Bylo nám ctí, že naší výstavu posuzovali:

Pavel Wieder, Jan Baláš, Ing. Aleš Bukovský, Ing. Petr Gajda, Ing. Miroslav Otruba a Bc. Miroslav Směšný.

Děkujeme

Nový vzorník Giganta (Giant Homer)

Vážení přátelé chovatelé,

v zářiovém vydání měsíčníku (časopisu) Chovatel vyšla předmluva a nový vzorník k plemenu holuba Gigant (Giant Homer). Jsme velmi rádi, že se tento krok vydařil a návaznosti na nový šlechtitelský plán klubu můžeme pokračovat v cílené šlechtitelské práci, pro kterou tímto byly vytvořeny důležité podmínky. Děkujeme všem, kteří se na tomto jakkoli podíleli.

Vedení klubu

Šlechtitelský plán

Předmluva a nový vzorník Giganta

Poznámka: V předmluvě k novému vzorníku došlo k tiskové chybě, kdy došlo k záměně při označení země původu holuba. První fotografie zleva (Redukovaný Gigant) zeně původu USA, prostřední fotografie (Modrý pruhový Gigant) země původu Maďarsko.