Celostátní speciální výstava výletků Klubu chovatelů holubů Giant Homer a ostatních výstavních holubů v České republice 2022 – šampioni výstavy

Vážení přátelé chovatelé,

přinášíme vám fotogalerii holubů, kteří získali titul Grand šampion výstavy a Šampion výstavy na Celostátní speciální výstavě výletků klubu 2022. Chovatelům, kteří tyto hodnotnou cenu získali gratulujeme.

Giganti – Grand šampion výstavy 1.0 (modrá bělouš) a 0.1 (modrá kapratá) Mgr. Ondřej Matouš.

Giganti – Šampion výstavy:

  • modrá pruhová – Radek Hampl
  • modrá bělouš – Mgr. Ondřej Matouš
  • modrá kapratá – MVDr. Miloš Heger
  • bílá – Mgr. Ondřej Matouš
  • mandlová – Mgr. Ondřej Matouš.
  • nejlepší kolekce (modrá bělouš) – Mgr. Ondřej Matouš

Americký výstavní – Grand šampion výstavy 1.0 a 0.1 (červená kapratá) Mgr. Ondřej Matouš.

Celostátní speciální výstava výletků Klubu chovatelů holubů Giant Homer a ostatních výstavních holubů v České republice 2022 – čestné ceny

Vážení přátelé chovatelé,

přinášíme vám fotogalerii holubů, kteří získaly čestnou cenu na Celostátní speciální výstavě výletků klubu 2022. Všem chovatelům, kteří tuto hodnotnou cenu získali gratulujeme:

Giganti – Václav Švehla 3x, Ivan Stodola 3x, Mgr. Ondřej Matouš 2x, Václav Richter 1x, Szymon Minkina 1x Miroslav Kozák 1x.

Americký výstavní – Mgr. Ondřej Matouš 2x, David Heinz 2x.

Nový vzorník Giganta (Giant Homer)

Vážení přátelé chovatelé,

v zářiovém vydání měsíčníku (časopisu) Chovatel vyšla předmluva a nový vzorník k plemenu holuba Gigant (Giant Homer). Jsme velmi rádi, že se tento krok vydařil a návaznosti na nový šlechtitelský plán klubu můžeme pokračovat v cílené šlechtitelské práci, pro kterou tímto byly vytvořeny důležité podmínky. Děkujeme všem, kteří se na tomto jakkoli podíleli.

Vedení klubu

Šlechtitelský plán

Předmluva a nový vzorník Giganta

Poznámka: V předmluvě k novému vzorníku došlo k tiskové chybě, kdy došlo k záměně při označení země původu holuba. První fotografie zleva (Redukovaný Gigant) zeně původu USA, prostřední fotografie (Modrý pruhový Gigant) země původu Maďarsko.

Mezinárodní výstava gigantů – Lysá nad Labem 2022 v měsíčníku Chovatel 6/2022

Vážení přátelé chovatelé,

zveřejňujeme touto cestou článek otištěný v měsíčníku Českého svazu chovatelů 6/2022. Článek je členům našeho klubu odměnou za přípravu a organizaci významné chovatelské události. Rádi bychom poděkovali pořadateli výstavy, výstavišti Lysá nad Labem a autorovi článku Mgr. Bc. Alexandrovi Veselému.

chov06X22 – 02-06 giganti

1.mezinárodní výstava holubů Giant Homer 14. – 15. ledna 2022 v Lysé nad Labem ČR – dětská soutěž pro Mladé chovatele -vítězové

Vážení přátelé chovatelé,

v rámci 1.mezinárodní výstavy holubů Giant Homer 14. – 15. ledna 2022 v Lysé nad Labem ČR – v rámci doprovodného programu proběhla dětská soutěž pro Mladé chovatele. Soutěž byla připravena pro dvě kategorie a to:

– kategorie I. děti ve věku 6 – 11 let,

– kategorie II. děti ve věku 12 – 15 let.

Celý článek

17. hlavní speciální výstava SV Giant Homer Brachstedt – Německo

Ve dnech 18. – 19.12.2021 proběhla v městečku Brachstedt 17. hlavní speciální výstava holubů Giant Homer, kterou pořádal německý klub Sonderverein der Giant HomerFreunde Deutschland von 2003 e. V. Dne 19.12.2021 jsem společně s předsedou klubu přítelem Jaroslavem Kohoutem tuto výstavu navštívil. Toto cestou bychom vám rádi zprostředkovali baječnou přátelskou atmosféru, kterou připravili naši němečtí přátelé v hezkém prostředí a to vše okořeněno počtem a kvalitou vystavených holubů Giant Homer.

Děkujeme touto cestou za báječný holubářský zážitek.

Radek Hampl

Průvodce výstavou (katalog)

Celý článek

Celostátní výstava výletků gigantů a výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního 2021 – posuzování a výběr šampionů.

Dne 29.10.2021 ve vystavní hale v Újezdě u Brna proběhlo tradiční posuzování výletků holubů v rámci celostátní výstavy výletků holubů gigantů a ostatních výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního. Posuzovatelský sbor byl složen z posuzovatelů a to př.Pavla Wiedera, Jana Baláše, Ing. Miroslava Votruby, Romana Kučery a  Mgr. Alexandra Veselého. Ti se zhostili posouzení celkem 192 gigantů a 32 amerických výstavních holubů. Výstavu obsadilo celkem 19 chovatelů z České republiky, Slovenska a Polska. Nedílnou součástí posuzování je tradičně výběr nejlepších holubů výstavy v jednotlivých barevných a kresebných rázech a výběr šampionů výstavy. Tento akt probíhá za přítomnosti chovatelů, pro které je velkou chovatelskou zkušeností sledovat výběr a obhajobu výběru posuzovatelů jednotlivých nejlepších holubů výstavy.

Plakát vyletci 2021

Celý článek

Oznámení vedení klubu.

Vážení chovatelé – přátele,

vedení klubu Klubu chovatelů holubů Giant Homer a ostatních výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního v České republice oznamuje, že dne 16.6.2021 naše řady navždy opustil ve věku nedožitých 82 let  přítel – kamarád Vladislav Dvořák.  Poslední rozloučení s Vláďou proběhne dne 21.6.2021 v Pohřební síni Staré Město v 14:30 hod.

Vláďa a František

Vláďo, děkujeme za krásné společné chovatelské zážitky.

Čest Tvojí památce.

Oznámení vedení klubu k placení členských příspěvků

Vážení členové klubu,
vedení klubu, Vás touto cestou informuje, že roční členský příspěvek ve výši 250,- Kč se z důvodu nekonání výstav bude posílat na klubový účet. Příspěvek prosím zašlete do konce měsíce února 2021.
Informace k platbě:

číslo účtu: 394240153/0800
pro identifikaci platby uveďte ve zprávě pro příjemce své jméno a příjmení.

S pozdravem výbor klubu.