Výroční členská schůze klubu.

Vážení přátelé chovatelé,

tradičně se v rámci výstavy Náš chovatel konala výroční členská schůze Klubu chovatelů holubů Gigantů a ostatních výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního v České republice. Zde byla vyhodnocena výstavní sezóna 2022, klubové aktivity, byli přijati nový členové klubu a předány ceny za 2.speciální výstavu klubu. Předseda a jednatel klubu zhodnotili uplynulých 20 let od založení klubu a členům klubu a příznivcům kluby byly předány pamětní listy ku příležitosti 20.výročí založení klubu. Velmi důležitým bodem členské schůze byla volba nového výboru klubu. Ze svých funkcí před volbou výboru klubu odstoupili člen klubu Ing. Josef Albrecht a vzdělavatel klubu Karel Skřivan. Jménem klubu děkujeme těmto dlouholetým členům výboru klubu za práci, kterou pro klub odvedli. Velmi si vážíme především zajištění tradiční výstavy výletků klubu v Újezdě u Brna, kteří tito členové spolu s ostatními připravují a organizují.

Klub zvolil na příští volební období tento výbor:

předseda klubu: Jaroslav Kohout

jednatel klubu: Ondřej Matouš

vzdělavatel klubu: Radek Hampl (administrátor webových stránek)

člen výboru: Václav Švehla

pokladník klubu: Václav Richter

revizní komise: Miroslav Kajuk