Výstava drobného zvířectva NÁŠ CHOVATEL 2019 – prodejní stánek klubu

Ve dnech 11. – 12.1.2019  na výstavišti v Lysé nad Labem proběhla výstava drobného zvířectva NÁŠ CHOVATEL spojená se Středočeskou výstavou drobného zvířectva a s celostátní výstavou klubu. Součástí této výstavy byl i prodejní a informační stánek klubu spojený s prodejem holubů členů Klubu chovatelů holubů Giant Homer a ostatních výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního v České republice.

V tomto stánku návštěvníci výstavy a především chovatelé mohli doplnit své chovy kvalitními holubi z chovů členů klubu, ale i získat cenné zkušenosti z chovu. Získat informace o chodu a činnosti klubu, včetně možnosti přihlásit se do klubu. Tento stánek se stal místem přátelských setkáních chovatelů a to nejen tuzemských. Stánek navštívili i zahraniční chovatelé a to především z SRN, Polska a Slovenska. Přátelskou a pohodovou atmosféru prodejního stánku zachycují přiložené fotografie. Chovatelům a návštěvníkům děkujeme za zájem a návštěvu.