Výstava drobného zvířectva NÁŠ CHOVATEL 2020 – celostátní speciální výstava klubu – čestné ceny a velmi dobře hodnocení holubi.

Představujeme touto cestou holubi, kteří získali čestné ceny a holubi, kteří získali velmi dobré hodnocení v rámci výstavy drobného zvířectva NÁŠ CHOVATEL spojené se Středočeskou výstavou drobného zvířectva a celostátní speciální výstavou

Klubu chovatelů holubů Giant Homer a ostatních výstavních holubů vzniklých na bázi holuba poštovního v České republice. Na výstavě bylo vystaveno celkem 196 gigantů a 10 Amerických výstavních holubů. Všem chovatelům děkujeme za skvělou prezentaci.