Výstava gigantů v době omezení Covid – 19 – Horní Bříza

Vážení přátele,

dne 26. 11. 2020 proběhla v areálu ZO ČSCH Horní Bříza přehlídka holubů gigant. Přehlídka proběhla v souladu s vládními opatřeními vyhlášenými v ramci nouzového stavu a se stupněm rizika v protiepidemickém systému (PES). Této přehlídky se zúčastnili čtyři členové našeho klubu a jeden nečlen. Posuzovatelem přehlídky byl Ing. Aleš Bukovský MSc. Celkem bylo vystaveno 89 gigantů od pěti chovatelů a to:

př. Vladislav Píša nečlen klubu  vystavil               4 holubi  (97,96,…..)

př. Stanislav Vodička – člen klubu                          9 holubů  2×96…..)

př. Václav Švehla – člen klubu                                22 holubů (1×97,1×96, 5×95….)

př. Jaroslav Kohout – člen klubu                           30 holubů (1x 97,4×96,8×95….)

př. Vladimír Kuchynka – člen klubu                     24 holubů (2×97,4×96,2×95…. )

Nejlepším chovatelem gigantů se na této přehlídce a v rámci plzeňského regionu stal př. Vladimír Kuchynka. Bohužel tuto přehlídku nelze brát jako plnohodnotnou výstavu a soutěž z výše uvedených důvodů. Nebylo možno pozvat všechny chovatele díky omezení počtu účastníků a skutečnosti, že po dobu přehlídky byla striktně dodržována veškerá opatření. Z tohoto důvodu nebyla předávána zádná ocenění. Celá atmosféta přehlídky byla užasná, pro všechny vystavovatele ale i posuzovatele přátelská a splnila co je pro chovatele velmi důležité a to setkání lidí se stejným koníčkem. Závěrem je třeba poděkovat všem vystavovatelům. Posuzovateli, který v této složité době byl ochotný a přispěl svou účastí a posouzením k uskutečnění této akce.

Jaroslav Kohout – předseda ZO ČSCH Horní Bříza